SF och RF/SISU distrikt

Sidan uppdaterades:

Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar för specialidrottsförbunden (SF) och RF-SISU distrikten att bedriva ett bra antidopingarbete och har därför tagit fram olika hjälpmedel. Vi bidrar också gärna med rådgivning både vid konkreta situationer och planering.

För dig som arbetar på ett SF

Genom att läsa "idrottens antidopingarbete" (kommer snart) kan du få en tydlig bild av vad som förväntas av den som är antidopingansvarig och ditt förbund på det här området. 

En viktig grundsten i SF:s arbete är att det finns ett relevant antidopingprogram som kan omsättas i konkreta åtgärder. Skriften ”Mall för SF:s antidopingprogram” (kommer snart) beskriver vad ett program ska innehålla och hur det kan användas. 

För dig som arbetar i ett RF-SISU distrikt

Tidigare fanns ett dokument från Riksidrottsförbundet, som övergripande beskrev RF-SISU distriktens strategi för antidopingarbetet. Det dokumentet finns inte längre och arbete pågår för att få fram en ny ordning och skrift om det förebyggande antidopingarbetet för distrikten. När den blir klar kommer den finnas tillgänglig på denna sida. 

Så här var distriktens ansvar och strategi tidigare formulerat... 

Distriktens strategi inom antidoping 
 • Stimulera och utveckla det förebyggande antidopingarbetet.
 • Påverka omvärldens attityder till och kunskap om dopingproblemet och antidopingarbetet.
 • Strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

För att kunna följa ovan strategi bör distrikten:

 • Utse tjänsteman att ansvara för antidopingområdet.
 • Ha med antidoping i distriktets verksamhetsplan.
 • Omnämna utförda insatser i verksamhetsberättelsen
Distriktens uppgifter

Utbildning

 • Rikta förebyggande utbildnings- och informationsinsatser till:
  - Tränare/ledare
  - Idrottsföreningar (Vaccinera klubben mot doping)
  - IF med gymanläggningar (Vaccinera klubben gym)

     Vaccinera klubben och Antidopingsnack ska användas.
     Riskerna med bruk av kosttillskott ska uppmärksammas.
     E-utbildningen Ren vinnare ska marknadsföras.

Idrottspolitiskt samverka förebyggande

 • Ingå i samverkansgrupp eller regionalt nätverk.
 • Ha dialog med lokala antidopingprojekt.