Styrelsen

Det svenska antidopingarbetet leds och koordineras av Antidoping Sveriges styrelse, som utses av Antidopingstiftelsen och består av en ordförande samt tre till nio ledamöter. 

Styrelsens ledamöter ska vara oberoende idrottsorganisationer som Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och Sveriges Olympiska Kommitté, vilket är ett krav i Världsantidopingkoden.

Några av styrelsens uppgifter:

 • Ansvara för att reglerna om doping efterlevs.
 • Utse en dispenskommitté som beslutar om ansökningar om medicinska dispenser.
 • Underrätta Riksidrottsstyrelsen om specialidrottsförbund inte uppfyller sina åligganden enligt Riksidrottsförbundets stadgar.
 • Samarbeta med WADA i utredningar.
 • Utfärda anvisningar för antidopingverksamheten.
 • Fastställa verksamhetsmål för den nationella antidopingorganisationen.
 • Årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten.
 • Förvalta beviljade verksamhetsmedel.
 • Besluta om dopingkontrollprogram.
 • Främja information, utbildning och förebyggande arbete.
 • Främja antidopingforskning.

Frågor till styrelsen går genom Antidoping Sveriges kansli, 
08-586 260 20, info@antidoping.se.  

Antidoping Sveriges styrelse


Mirja Högström

Mirja Högström

Ordförande  och juridiskt sakkunnig  

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Tidigare rådman och ställföreträdare för chefsrådmannen i Stockholms tingsrätt.

__________________________________________________________

Per Lyrvall

Vice ordförande  och sakkunnig affärsmannaskap

Executive Vice President och Sverigechef för Stora Enso samt medlem i koncernledningen i styrelsen för branschföreningen Skogsindustrierna. Tidigare chefsjurist på Stora Enso.

__________________________________________________________

Angelica Lindén-Hirschberg

Ledamot  och medicinskt sakkunnig 

Professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet samt överläkare och medicinskt ansvarig för gynekologisk endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Medicinsk expert för Internationella Olympiska Kommittén och internationella Friidrottsförbundet. Tidigare medicinsk expert för medicinska rådet. Deltagit i utvecklingen av regelverk för kvinnliga idrottare med avvikande könsutveckling samt transpersoner.

___________________________________________________________

Björn Ferry

Ledamot och före detta elitidrottsutövare

Olympisk mästare i skidskytte 2010. Uppdrag som skidskytteexpert för SVT. Tidigare styrelseledamot i Biofuel Region, samt ordförande i Storuman IK:s bordtennissektion. Har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor.

___________________________________________________________

Lars Lilja

Ledamot och sakkunnig antidoping

Före detta lärare, som varit riksdagsledamot med fokus på idrottsliga frågor. Tidigare elittränare och elitdomare inom volleyboll samt tidigare engagerad i styrelseuppdrag för Västerbottens Volleybollförbund och Västerbottens Idrottsförbund. Före detta ledamot i Dopingkommissionen. 

___________________________________________________________

Joakim Edvinsson

Ledamot och juridiskt sakkunnig 

Senior Legal Counsel på Boliden Group, specialiserad i mark, miljö och fastighetsfrågor. Engagerad som extern juridisk rådgivare för antidopingverksamheten sedan 2017. Varit tingsnotarie och har domarutbildning vid Svea hovrätt.

__________________________________________________________