Styrelsen

Sidan uppdaterades:

Det svenska antidopingarbetet leds och koordineras av Antidoping Sveriges styrelse, som utses av Antidopingstiftelsen och består av en ordförande samt tre till nio ledamöter. 

Styrelsens ledamöter ska vara oberoende idrottsorganisationer som Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och Sveriges Olympiska Kommitté, vilket är ett krav i Världsantidopingkoden.

Några av styrelsens uppgifter:

 • Ansvara för att reglerna om doping efterlevs.
 • Utse en dispenskommitté som beslutar om ansökningar om medicinska dispenser.
 • Underrätta Riksidrottsstyrelsen om specialidrottsförbund inte uppfyller sina åligganden enligt Riksidrottsförbundets stadgar.
 • Samarbeta med WADA i utredningar.
 • Utfärda anvisningar för antidopingverksamheten.
 • Fastställa verksamhetsmål för den nationella antidopingorganisationen.
 • Årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten.
 • Förvalta beviljade verksamhetsmedel.
 • Besluta om dopingkontrollprogram.
 • Främja information, utbildning och förebyggande arbete.
 • Främja antidopingforskning.

Frågor till styrelsen går genom Antidoping Sveriges kansli, 
08-586 260 20, info@antidoping.se.  

Antidoping Sveriges styrelse

Mirja Högström, Ordförande  
Juridiskt sakkunnig  

Per Lyrvall, Vice ordförande  
Sakkunnig affärsmannaskap

Angelica Lindén-Hirschberg, Ledamot  
Medicinskt sakkunnig 

Lars Lilja, Ledamot  
Sakkunnig antidoping

Joakim Edvinsson, Ledamot
Juridiskt sakkunnig 

Björn Ferry, Ledamot
fd elitidrottsutövare