Astma

Publicerad av: Linda Singdén -

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. Här nedan tydliggörs vad som gäller för astma.

Luftrörsvidgande läkemedel som används vid astma verkar genom att dom stimulerar så kallade beta-2 receptorer som gör att luftrören öppnas upp och det blir lättare att andas. De kan därför kallas beta-2-stimulerare.

Tillåtet 

Följande preparat är tillåtna upp till ett visst gränsvärde:

Salbutamol

  • Max 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst.

Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline. 

Formoterol  

  • Max 54 mikrogram under 24 timmar. 

Exempel på läkemedel som innehåller formoterol är Oxis, Symbicort, Innovair och Bufomix. 

Salmeterol  

  • Max 200 mikrogram under 24 timmar.

Exempel på läkemedel som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent. 

Vilanterol

  • Max 25 mikrogram vilanterol under 24 timmar.  

Exempel på läkemedel som innehåller vilanterol är Anoro Ellipta, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta. 

Inhalerat kortison (till exempel Pulmicort, Giona och Flutide) är tillåtet inom tillverkarens rekommenderade doser och för terapeutiska indikationer. Läs mer om kortison här. 

OBS! För alla beta-2-stimulerare gäller att preparaten är helt förbjudna tillsammans med vätskedrivande läkemedel eller annan maskerande substans, såväl inom tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Terbutalin 

  • Alltid förbjudet.

Exempel på läkemedel som innehåller terbutalin är Bricanyl.

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna. Detta inkluderar även inhalation av beta-2-stimulerare med hjälp av nebulisator.

Användning av nebulisator har visat kunna ge ökad mängd tillfört läkemedel till lungorna och kan därför resultera i en överdosering gentemot de gränsvärden WADA har godkänt. Finns ett behov av att använda nebulisator kan man ansöka om medicinsk dispens.  

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.

Behöver du ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare?
Säkerställ först din idrottsnivå vilken avgör om du behöver ansöka innan eller efter en eventuell dopingkontroll enligt länk ovan. För dig som behöver ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare finns en checklista. Läs igenom checklistan och försäkra att ansökan är komplett innan du skickar in den.