Nationella regler

Sidan uppdaterades:

Regelverket Idrottens Antidopingreglemente är en modifierad svensk översättning av WADA:s regelverk Världsantidopingkoden. Det betyder att alla idrottare i Sverige följer samma dopingregler som övriga världens idrottare.  

Idrottens Antidopingreglemente (IDR) är baserad på Världsantidopingkodens "Model Rules for National Anti-Doping Organizations". IDR syftar till att upprätthålla globala och harmoniserade antidopingprinciper. 

Varje gång Världsantidopingbyrån (WADA) genomför en revidering av Världsantidopingkoden så uppdateras IDR med motsvarande ändringar. Tidigare revideringar implementerades 2009, 2015 och senast 2021. 

Läs Idrottens Antidopingreglemente

De stora ändringarna i Världsantidopingkoden är sammanfattade här.

Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar

Alla idrottsutövare, idrottsföreningar samt specialidrottsförbund i Sverige har att följa de regler som framgår av RF:s stadgar. 

Föreskrift för nationell antidopingverksamhet

Föreskrift för nationell antidopingverksamhet utgör ett komplement till IDR samt de internationella standarderna. Föreskriften reglerar bland annat vistelserapporteringskrav för idrottsutövare och föreningar som ingår i den nationella kontrollpoolen.

Anvisningar för idrottsutövare och föreningar

Antidoping Sverige har utfärdat anvisningar för idrottsutövare och föreningar (och IdrottsAB) som ingår i de nationella kontrollpoolerna.