Dopingförseelser

Sidan uppdaterades:

Det finns elva dopingförseelser enligt Idrottens Antidopingreglemente. Den som begår en dopingförseelse riskerar allt ifrån en tillrättavisning upp till livstids avstängning från all form av organiserad verksamhet inom idrottsrörelsen.

Här nedan finns de alla beskrivna med exempel samt avstängningstid för respektive förseelse. För mer detaljerade beskrivningar finns Idrottens Antidopingreglemente och bilagan för definitioner att läsa.

Om avstängningstid och bedömning

Vid bedömning av avstängningstid tas det i beaktande om idrottsutövaren är en motionsidrottsutövare eller en s.k. skyddsvärd person. Utgångspunkten nedan där avstängningstid är angiven förutsätter att det rör sig om en första dopingförseelse. Vid en andra dopingförseelse riskerar den berörde den dubbla avstängningstiden och vid en tredje riskeras avstängning på livstid. 

Klicka på rubrikerna för att läsa mer. 

2.1 Förekomst av förbjuden substans

En idrottsutövare är personligen ansvarig för att säkerställa att förbjuden substans inte kommer in i kroppen. Idrottsutövaren ansvarar vidare för alla förbjudna substanser som förekommer i en analys av dennes dopingprov. 

Ett positivt dopingprov är tillräckligt för att fastställa denna dopingförseelse. Det innebär att idrottsutövaren bär ett ansvar oavsett om intaget av den förbjudna substansen är avsiktligt eller inte. Detta kallas att idrottsutövaren har ett "strikt ansvar". 

Avstängningstid: upp till 4 år.

Avstängningstiden kan bli ännu längre om det bedöms föreligga försvårande omständigheter, såsom vid förekomst av flera förbjudna substanser. 

I Dopinglistan kan man läsa om de substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten.

Ta reda på mer om dopingkontroller.
 

2.2 Bruk eller försök till bruk av förbjuden substans eller förbjuden metod

Även om idrottsutövaren inte har ett positivt dopingtest kan hen ändå bestraffas genom att bruka eller genom försök till bruk av en förbjuden substans om där finns tillräckligt med bevisning.  

Dopingförseelsen kan bevisas genom t.ex. följande:   

 • idrottsutövares erkännande 
 • vittnesmål 
 • skriftlig bevisning 
 • annan analysinformation, t.ex. genom idrottsutövarens biologiska blodpass

Avstängningstid: upp till 4 år.

Avstängningstiden kan bli ännu längre om det bedöms föreligga försvårande omständigheter, såsom vid bruk av flera förbjudna substanser. 

Läs om substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten i Dopinglistan.  

2.3 Undandragande, vägran eller underlåtenhet att lämna dopingprov

Om en idrottsutövare undandrar sig provtagning eller att denne, utan godtagbar ursäkt, vägrar eller underlåter att lämna ett dopingprov efter att ha blivit kallad till dopingkontroll kan denne riskera avstängning.   

Exempel: 

 • En idrottsutövare som, efter att ha blivit kallad till dopingkontroll, avviker från platsen.
 • En idrottsutövare som, utan godtagbar ursäkt, vägrar att ställa upp på dopingkontroll.
 • En idrottsutövare som medvetet undviker en dopingkontrollfunktionär i syfte att inte bli kallad till en dopingkontroll.

Avstängningstid: Upp till 4 år (precis som vid ett positivt prov).  

Avstängningstiden kan dock bli längre om det bedöms föreligga försvårande omständigheter. Detta baserat på en bedömning av allvaret i förseelsen.

Mer om rättigheter och skyldigheter vid en dopingkontroll.

2.4 Idrottsutövarens underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering

Exempel: En idrottare som vistelserapporterar och som inte sköter sin rapportering eller som inte är på den plats som angivits i vistelserapporten.  

Detta under förutsättning att tre vistelserapporteringsbrister, vilket omfattar både bomkontroll och rapporteringsbrist, fastställs under en 12-månadersperiod. 

Avstängningstid: Upp till 2 år.

Dock, om det bedöms föreligga försvårande omständigheter kan avstängningstiden bli längre. Detta baserat på en bedömning av allvaret i förseelsen.

Mer information om vistelserapportering hittar du här 

2.5 Manipulation eller försök till manipulation av dopingkontrollprocessen

Alla försök till att manipulera dopingkontrollprocessen eller på ett otillbörligt sätt påverka en pågående utredning av en misstänkt dopingförseelse kan leda till bestraffning.  

För att det ska utgöra en förseelse krävs det att handlingen har begåtts avsiktligen. 

Manipulation eller försök till manipulation inkluderar följande:  

 • avsiktligen störa eller försöka störa dopingkontrollfunktionären vid en provtagning 
 • tillhandhålla missvisande information till en antidopningsorganisation 
 • förmå ett vittne att avge falskt vittnesmål 

Avstängningstid: Upp till 4 år.

Avstängningstiden kan dock bli längre om det bedöms föreligga försvårande omständigheter. Detta baserat på en bedömning av allvaret i förseelsen. 

Så här går en dopingkontroll till.    

2.6 Innehav av förbjuden substans eller metod

Om en idrottsutövare eller idrottsutövarbiträde (t.ex. tränare, läkare, manager) innehar en förbjuden substans eller metod kan det innebära avstängning från idrotten. Detta även om de inte intagit/brukat den förbjudna substansen eller använt den förbjudna metoden.  

Idrottsutövare som behöver använda en förbjuden substans eller metod för medicinskt motiverade syften behöver ansöka om medicinsk dispens. Beroende på idrottsutövarens nivå söks dispensen antingen i förväg eller i efterhand (retroaktivt). 

Avstängningstid: Upp till 4 år.

Avstängningstiden kan bli ännu längre om det bedöms föreligga försvårande omständigheter, såsom vid innehav av flera förbjudna substanser.

Mer information om medicinsk dispens hittar du här. 

2.7 Olovlig befattning med förbjudna substanser eller metoder

Exempel: En tränare eller en idrottsutövare som säljer eller ger förbjudna substanser till andra idrottsutövare.  

Avstängningstid: Lägst 4 år upp till livstid.

En läkare som till exempel ger en idrottsutövare en förbjuden substans i medicinskt syfte omfattas inte av denna bestämmelse. 

2.8 Idrottsutövares eller annan persons tillhandahållande eller försök till tillhandahållande av förbjuden substans eller förbjuden metod

Exempel: En läkare eller tränare som hjälper eller försöker hjälpa en idrottsutövare att inta förbjudna substanser eller använda förbjudna metoder.  

Avstängningstid: Lägst 4 år upp till livstid.

2.9 Idrottsutövares eller annan persons medhjälp eller försök till medhjälp

Medhjälp inkluderar till exempel att bistå, uppmuntra och dölja en dopingförseelse. 

Exempel: En tränare eller läkare som uppmuntrar en idrottsutövare att inte genomföra en dopingkontroll.

Avstängningstid: Lägst 2 år upp till livstid.  

2.10 Idrottsutövare eller annan persons förbjudna samarbete

Idrottsutövare och andra personer får inte arbeta med ett idrottsutövarbiträde (t.ex. tränare, läkare, manager) som är avstängt till följd av en dopingförseelse eller som har dömts för brott (i t.ex. en straffrättslig process) eller erhållit yrkesmässig disciplinpåföljd med anknytning till doping. 

Förbudet gäller också samarbete med andra idrottsutövare som agerar som tränare eller idrottsutövarbiträde under tiden de är avstängda. 

Exempel på olika typer av förbjudna samarbeten: 

 • träning, taktik, teknik, kost- och medicinska råd 
 • motta behandling eller receptförskrivning

Avstängningstid: Två år med möjlighet att sätta ned tiden till lägst ett år.

Dock, om det bedöms föreligga försvårande omständigheter kan avstängningstiden bli längre. Detta baserat på en bedömning av allvaret i förseelsen.

2.11 Idrottsutövares eller annan persons handlande för att avskräcka från, eller använda repressalier vid, rapportering till myndighet

Exempel: En idrottsutövare som skrämmer eller hotar en annan idrottsutövare i syfte att avskräcka hen från att anmäla en potentiell överträdelse av dopingreglerna till en antidopingorganisation.  

Avstängningstid: Lägst 2 år upp till livstids avstängning.