Antidopingarbetet

Sidan uppdaterades:

Det globalt organiserade arbetet är en förutsättning för ett väl fungerande antidopingarbete, såväl nationellt som internationellt. 

I jämförelse med övriga världen var Sverige tidigt ute med sin antidopingverksamhet, när Riksidrottsförbundet 1977 tillsatte en dopingkommission. År 1979 antogs de första dopingreglerna och de första dopingkontrollerna genomfördes i Sverige samma år. En pionjär inom det tidiga antidopingarbetet var Professor Arne Ljungqvist, som fortsatt är aktiv, idag som styrelseledamot i Antidopingstiftelsen, som äger Antidoping Sverige AB. 

World Anti-Doping Agency (WADA) bildades 1999 och för att harmonisera dopingarbetet i världen och hantera problematiken med att olika länder och idrotter hade skilda dopingregler samt öka förtroendet för antidopingarbetet tillsattes ett gemensamt regelverk. Den första Världsantidopingkoden började gälla 2004. 

Mer om det nationella antidopingarbetet

Mer om det internationella antidopingarbetet