Doping som samhällsproblem

I svensk lag regleras dopningsbrott i dopningslagen. Inom idrotten finns det dopingregler. Det är två helt skilda regelverk som behandlar två helt olika företeelser.

Inom idrotten betraktas till exempel vissa astmamediciner och många andra vanliga läkemedel som doping. I lagen handlar det endast om Anabola Androgena Steroider (AAS), testosteron och tillväxthormon. Dessa får varken införas, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas. Idrottens dopingfrågor sammanblandas alltför ofta med samhällsproblemet med missbruk av AAS. Därför kan det vara bra att reda ut begreppen. 

AAS vanligast 

De som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare har andra skäl till detta än att fuska till sig idrottsresultat. Sådan doping handlar i princip uteslutande om AAS. Missbruk av AAS är idag ett växande samhällsproblem. Detta drogrelaterade missbruk sker i syfte att förändra kroppen men också de psykiska effekterna av drogen eftersträvas. Rikskriminalpolisen rapporterar ett ökat användande av AAS bland kriminella individer. AAS ökar aggressivitet och mod och gör användarna mer våldsbenägna. Bland narkomaner förekommer AAS som en drog bland andra. 
 
Det numerärt största problemet är styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal som tar till AAS för att snabbt öka i vikt. Bland motionärer förekommer det att AAS också blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Idrottsrörelsen har sedan tidigt 80-tal bekämpat doping inom idrotten och även uppmärksammat missbruket av AAS utanför idrotten. Dopingproblemen inom svensk elitidrott är idag små. Att det pågår ett massivt antidopingarbete inom svensk idrott på alla nivåer är en viktig faktor för att upprätthålla en antidopingkultur. Den ökade spridningen av AAS i samhället är dock oroande då det finns risk att problemet spiller över till den organiserade idrotten. 

Läs mer om AAS här. 
 
Länkar med fokus på samhällsproblemet AAS

Dopingjouren
Nationellt kunskaps- och informationscenter om AAS, där man dessutom kan fråga experter. 

PRODIS 
Prevention av dopning i Sverige. Nätverk med många projekt och intressant information, där även Antidoping Sverige är med som aktör.