Förbundsbeställda dopingkontroller

Sidan uppdaterades:

Utöver vårt ordinarie dopingkontrollprogram kan specialidrottsförbund och tävlingsarrangörer beställa extra dopingkontroller.

Dessa dopingkontroller kan göras:

a) utanför tävling (normalt i samband med träning),
b) i samband med nationella tävlingar, eller
c) i samband med internationella tävlingar. 

Kravet på dopingkontroller i samband med internationella tävlingar regleras ofta i de internationella tävlingsreglerna och ingår därmed som en av förutsättningarna för arrangemanget, medan extra nationella kontroller enligt a) och b) ger specialidrottsförbund (SF) en möjlighet till frivilliga kompletteringar. 

Nationella dopingkontroller 

- i samband med eller utanför tävling 

Allmänt 
Avsett för SF som vill komplettera vårt ordinarie kontrollprogram med ett eget program. SF kan t ex beställa kontroller på en viss grupp aktiva, på idrottsutövare som vistas utomlands eller på utövare som slår svenska eller internationella rekord m.m. Vi bistår gärna med erfarenheter av andra kontrollprogram.  

Beställning minst 3 månader innan
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att beställningsunderlaget kommer in i god tid. Avser beställningen ett långsiktigt kontrollprogram ska kontakt tas minst 3 månader före första kontrolltillfället. I fråga om tillfälliga uppdrag minst en månad före, men helst mer (vid senare beställning debiteras en särskild akutavgift, om kontrollen över huvud taget kan genomföras). 

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar.  

Internationella dopingkontroller 

- i samband med eller utanför tävling 

Allmänt 
Avsett dels för nationella och internationella specialridrottsförbund (ISF)

samt tävlingsarrangörer som ska arrangera internationella tävlingar i Sverige, dels för internationella specialidrottsförbund vid genomförande av så kallade "out of competition-program" i Sverige. Dopingkontrollerna genomförs i enlighet med berört ISF:s regler, eller enligt överenskommelse. 

Beställning minst 3 månader innan
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att vi får in beställningsunderlaget i god tid. Normalt bör beställningen inkomma minst 3 månader före kontrolltillfället, helst mer. Vid större internationella uppdrag, eller om krav på 24-timmars analyser finns, krävs 6-12 månaders framförhållning beroende på omfattning.  

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Därefter bekräftas beställningen skriftligen via ett uppdragsavtal, som skrivs med det aktuella specialidrottsförbundet. 

Övrigt 

Ekonomi 
Beställaren debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert. Under förutsättning att beställningen inkommer i tid svarar vi för planering och genomförande av kontrollen. 

Kvalitetsgaranti 
Dopingkontrollerna genomförs i enlighet med WADA:s internationella standard för dopingkontroller och Antidoping Sveriges kvalitetssystem. Testerna genomförs av Antidoping Sveriges auktoriserade dopingkontrollfunktionärer.   

Beställningsblanketter 
Använd dessa blanketter vid beställning av dopingkontroller:  

Blankett nationell beställning (ifyllnadsbar pdf) 

Blankett internationell beställning (ifyllnadsbar pdf) 

Kontakt

BA95443
Jenny Schulze Dopingkontroller