S2. Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, liknande och besläktade substanser

Sidan uppdaterades:

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling av t.ex. anemi, manlig hypogonadism, brist på tillväxthormon.

 

ALLTID FÖRBJUDNA (INOM TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Alla substanser inom denna klass är Icke specificerade substanser

 

S2.1. ERYTROPOIETINER (EPO) OCH SUBSTANSER SOM PÅVERKAR ERYTROPOESEN

Inkluderande men inte begränsat till:

S2.1.1 Erytropoietin-receptoragonister, t.ex. darbepoetiner (dEPO); erytropoietiner (EPO); EPO-baserade föreningar [t.ex. EPO-Fc, metoxipolyetylen glykol-epoetin beta (CERA)]; EPO-liknande substanser och dess föreningar (t.ex. CNTO 530, peginesatid).

S2.1.2 Hypoxi-inducerandefaktor (HIF)-aktiverande substanser, t.ex. daprodustat (GSK1278863); IOX2; kobolt; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

S2.1.3 GATA hämmare, t.ex. K-11706.

S2.1.4 Transformerande tillväxtfaktor beta (TGF-ß) signalhämmare, t.ex. luspatercept; sotatercept.

S2.1.5 Kroppsegna reparationsreceptoragonister, t.ex. asialo EPO; karbamylerat EPO (CEPO).

S2.2. PEPTIDHORMONER OCH DERAS FRISÄTTANDE FAKTORER

S2.2.1 Testosteronstimulerande peptider för män inkluderande men inte begränsat till:

 • koriongonadotropin (CG)
 • luteiniserande hormon (LH)
 • gonadotropinfrisättande hormon (GnRH, gonadorelin) och dess analoger (t.ex. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin och triptorelin)
 • kisspeptin och dess analoger

S2.2.2 Kortikotropiner och deras frisättande faktorer, t.ex. kortikorelin, tetrakosaktid.

S2.2.3 Tillväxthormon (GH), dess analoger och fragment, inklusive, men inte begränsande till:

 • Tillväxthormonanaloger, t.ex. lonapegsomatropin, somapacitan och somatrogon
 • Tillväxthormonfragment, t.ex. AOD-9604 och hGH 176-191.

S2.2.4 Tillväxthormonfrisättande faktorer, inklusive men inte begränsade till:

 • Tillväxthormonfrisättande-hormon (GHRH) och dess analoger (t.ex. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin och tesamorelin)
 • Tillväxthormonsekretagoger (GHS) och liknande substanser (t.ex., anamorelin, kapromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin och tabimorelin
 • GH-utsöndrande peptider (GHRPs) [t.ex. alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 och GHRP-6.]

S2.3. TILLVÄXTFAKTORER OCH TILLVÄXTFAKTORMODULATORER

Inkluderande, men inte begränsat till:

 • Fibroblasttillväxtfaktorer (FGFs)
 • Hepatocyttillväxtfaktor (HGF)
 • Insulinliknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1, mekasermin) och dess analoger
 • Mekaniska tillväxtfaktorer (MGFs)
 • Thymosin-ß4 och dess derivat, t.ex. TB-500
 • Trombocyt-deriverad tillväxtfaktor (PDGF)
 • Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)

och andra tillväxtfaktorer eller tillväxtmodulatorer som påverkar muskel-, sen- eller ligamentproteinsyntesen/degradationen, vaskularisation, energiutnyttjande, regenerativ kapacitet eller fibertypsbyte.