Hälsokonsekvenser

Sidan uppdaterades:

Den som dopar sig löper stor risk att drabbas av oönskade fysiska och ibland psykiska biverkningar. En del biverkningar är direkt livshotande.  

Här går vi igenom vanliga biverkningar av Anabola androgena steroider, SARMS, stimulantia, bloddoping samt substanser i läkemedel som inte är godkända.

Anabola androgena steroider (AAS)

AAS är syntetiska kopior av könshormonet testosteron. Den önskvärda dopingeffekten är muskeltillväxt, ökad styrka, ökad träningskapacitet, snabbare återhämtning. Exempel på AAS är testosteron, oxandrolon och stanozolol. 

Alla som använder anabola steroider får förr eller senare oönskade effekter. Hur svåra dessa effekter är beror på genetik, ålder, kön, dosmängd och duration.

Många använder också andra preparat i kombination för att försöka mildra bieffekterna av AAS, vilka i sin tur också kan ge bieffekter.

Vanliga fysiska biverkningar: Akne, gynekomasti, håravfall, ödem, hudbristningar. 

Mindre vanliga: Testikelatrofi, Hjärt-kärl problematik (blodfetter, högt blodtryck, förstorat hjärta).

Psykiska biverkningar: Aggressivitet, panikångest, sömnstörningar, Potensproblem och minskat testosteron efter avslutad kur.

Kvinnor är ännu mer sårbara för biverkningar och kan få bestående röstförändring redan vid låga doser.

SARMS

Selective Androgen Receptor Modulators (SARMS) verkar på androgenreceptorn och sägs ha en mer potent anabol effekt och en mindre androgen effekt än anabola androgena steroider. Många läkemedelsföretag har olika SARMS i olika faser av klinisk prövning, men än så länge finns det inga SARMS godkända för medicinsk användning. Studier och rapporter har visat att SARM är kopplat till allvarliga hälsoproblem, bland annat flera fall av leverskador och ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Långtidseffekterna av dessa preparat är okända. I USA har Food and Drug Administration, den amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket, de senaste åren återkommande varnat för kosttillskott innehållandes SARM. 

Substanser i ej godkända läkemedel

Många substanser som är under klinisk prövning eller blivit underkända i klinisk prövning kallas för "siffer-bokstavskombinationer". Exempelvis BPC157, GW501516, AOD-9604, RAD140 och så vidare. 

GW501516 (från GlaxoSmithKline) kallas för ”Exercise in a pill” och verkar på PPAR-delta receptorerna och leder till ökad fettförbränning i musklerna. Möss som fick substansen kunde springa dubbelt så långt som kontrollmössen (utan att träna!). Men de kliniska prövningarna med substansen stoppades då mössen utvecklade cancertumörer i multipla organ redan vid låga doser. Trots detta används GW501516 fortfarande som dopingpreparat bland idrottsutövare.

Stimulantia

Stimulantia är förbjudet under tävling och dopingeffekt är minska trötthetskänslan, öka uthålligheten och viktminskning. Exempel på stimulantia är amfetamin, efedrin, metylhexanamin m.m.

Stimulantia är beroendeframkallande och ger en toleransutveckling. När man slutar använda den kan symtomen vara trötthet, håglöshet, hunger och viktuppgång. 

Vanliga biverkningar: Skakningar, svettningar, kräkningar, huvudvärk, oro, sömnsvårigheter och ångest. 

Bloddoping

EPO och/eller blodtransfusioner, ger en dopingeffekt genom att öka massan av hemoglobin som transporterar syre till musklerna och ger ökad uthållighet. 

EPO kan leda till mycket höga blodvärden och hög risk för blodpropp och högt blodtryck.

När det gäller blodtransfusioner är detta en metod som ska utföras inom vården av medicinsk personal. Blodtransfusioner utanför vården innebär stora risker.

Kontakta Dopingjouren.se om du vill vet mer om hälsoeffekter av doping.