S3. Beta-2-stimulerare

Publicerad av: Alan Kurdmark -

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling av t.ex. astma och andra respiratoriska besvär.

 

ALLTID FÖRBJUDNA (INOM TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Alla substanser inom denna klass är Specificerade substanser.

 

Alla selektiva och icke-selektiva beta-2-stimulerare, inkluderande alla optiska isomerer, är förbjudna.

 Inkluderande, men inte begränsat till:

• Arformoterol

• Fenoterol

• Formoterol

• Higenamin

• Indakaterol

• Levosalbutamol

• Olodaterol

• Prokaterol

• Reproterol

• Salbutamol

• Salmeterol

• Terbutalin

• Tretokinol (trimetokinol)

• Tulobuterol

• Vilanterol

UNDANTAG:

• Inhalerad salbutamol: maximalt 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst;

• Inhalerad formoterol: maximalt 54 mikrogram under 24 timmar;

• Inhalerad salmeterol: maximalt 200 mikrogram under 24 timmar;

• Inhalerad vilanterol: maximalt 25 mikrogram under 24 timmar.

NOTERA:

Förekomsten i urin av salbutamol överstigande 1000 nanogram/milliliter eller formoterol överstigande 40 nanogram/milliliter är inte förenligt med terapeutiskt bruk av substansen och kommer att behandlas som ett Positivt analysresultat såvida Idrottsutövaren inte, genom en kontrollerad farmakokinetisk undersökning, påvisar att det onormala resultatet berodde på bruket av en terapeutisk dos (via inhalation) upp till ovan angiven maxgräns.