Personuppgifter och integritet

Sidan uppdaterades:

Antidoping Sverige värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I våra policydokument kan du läsa mer.

Vår integritetspolicy beskriver bland annat vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn finner du här.

Privacy policy (english version)

Lagringspolicyn avser Antidoping Sveriges lagring av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Antidoping Sverige har utnämnt ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Dataskyddsombudet nås via mejl: dataskyddsombud@antidoping.se

Läs om hur vi hanterar cookies här.