Dispenskommittén

Sidan uppdaterades:

Dispenskommittén beslutar om ansökningar om medicinsk dispens och utses av Antidoping Sveriges styrelse. 

Medlemmarna har bred kompetens inom olika medicinska områden och erfarenhet av idrottsmedicin. Frågor till Dispenskommittén hänvisas till dispens@antidoping.se alternativt via Antidoping Sveriges växelnummer 08-586 260 20.  

Dispenskommittén

Lars Larsson, Ordförande 
Internmedicinare, lungläkare, allergolog. Docent i lungmedicin vid Umeå Universitet.  

Jan Lexell, Ledamot 
Professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.  

Adam Stenman, Ledamot
Kirurg

Matilda Lundblad, Suppleant
Lagläkare i IF Elfsborg

Sara Dahlén, Suppleant
Förbundsläkare i Sveriges Paralympiska Kommitté och Svenska Parasportförbundet

Kjell Larsson, Suppleant 
Lungläkare och Professor emeritus.

Information om hur idrottsutövare ansöker om medicinsk dispens