Dispenskommittén

Sidan uppdaterades:

Dispenskommittén beslutar om ansökningar om medicinsk dispens och stödjer Antidoping Sverige i medicinrelaterade frågor.

Dispenskommittén utses av Antidoping Sveriges styrelse och ledamöterna har bred kompetens inom olika medicinska områden. Frågor till Dispenskommittén hänvisas till dispens@antidoping.se alternativt via Antidoping Sveriges växelnummer 08-586 260 20.  

Dispenskommittén

Lars Larsson, Ordförande 
Internmedicinare, lungläkare, allergolog. Docent i lungmedicin vid Umeå Universitet.  

Jan Lexell, Ledamot 
Professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.  

Adam Stenman, Ledamot
Kirurg

Matilda Lundblad, Suppleant
Lagläkare i IF Elfsborg

Sara Dahlén, Suppleant
Förbundsläkare i Sveriges Paralympiska Kommitté och Svenska Parasportförbundet

Kjell Larsson, Suppleant 
Lungläkare och Professor emeritus.

Information om hur idrottsutövare ansöker om medicinsk dispens