Tio goda råd till idrottare vid dopingkontroll

 1. Ta reda på vad som gäller
  Det är ditt eget ansvar att känna till och förstå dopingreglerna. Ta därför reda på vad som gäller vid en dopingkontroll. Både dina skyldigheter och rättigheter. 

 2. Lyssna på dopingkontrollanten 
  När du blir kallad till dopingkontroll, lyssna på det som dopingkontrollfunktionären säger och följ dennes anvisningar.

 3. Bemöt dopingkontrollanten på ett respektfullt sätt
  Att stöta på motgångar och hantera sina känslor efter en förlorad match/tävling hör till idrottens vardag. Kom ihåg att dopingkontrollen är ett tillfälle för dig att visa att du tävlar rättvist och att du kan försäkra dig om att dina motståndare gör detsamma. Var stolt att du på detta sätt bidrar till en dopingfri idrott.

 4. Fråga om du inte förstår
  Om du inte förstår vad du ska eller får göra, fråga dopingkontrollanten och acceptera svaret. Det är inte läge att ha invändningar mot dopingkontrollantens anvisningar och argumentera mot dem. Om du har synpunkter ges du tillfälle att framföra och dokumentera det i slutet av kontrollen.

 5. Ta med en förtroendeperson om du vill
  Du har alltid rätt att ta med en förtroendeperson som du själv väljer till dopingkontrollstationen.

 6. Fråga om du vill gå någon annanstans, men acceptera ett nej
  Om du vill hämta något, delta i tränares eftersnack eller jogga ned. Fråga dopingkontrollanten och förstå att du i så fall måste ha en dopingkontrollant med dig eftersom du ska befinna dig under ständig uppsikt efter det att du blivit kallad. Om det inte går att lösa praktiskt så måste du acceptera det som dopingkontrollanten säger.

 7. Både du som idrottare och din tränare/ledare måste följa dopingkontrollantens anvisningar
  Om din tränare eller ledare uppmanar dig att göra något annat än att delta i dopingkontrollprocessen så är det alltid dopingkontrollanten som bestämmer vad du får göra. 

 8. Ha koll på vilka läkemedel eller kosttillskott du använder
  Ett tips är att anteckna i din mobil vilka läkemedel eller kosttillskott du använder. Då blir det enklare för dig vid dopingkontrollen där du kommer få frågan vilka läkemedel eller kosttillskott du intagit de senaste sju dagarna. Du kan hålla fram mobilen för dopingkontrollanten om du inte vill berätta högt om vilket/vilka läkemedel du tar.

 9. Förbered dig på att slutföra kontrollen även om den drar ut på tiden
  Om det drar ut på tiden för att du har svårt att få fram den mängd urin som behövs så är det den dopingkontrollant som leder dopingkontrollen som avgör hur länge man kan vänta. I princip så finns det ingen bortre tidsgräns. Om anläggningen måste stängas kan man flytta till lokal som dopingkontrollansvarig väljer och fortsätta där. Det har hänt att man fått genomföra och avsluta dopingkontrollen på flygplatsen.

 10. Kom gärna med synpunkter och kommentarer
  I slutet av dopingkontrollprocessen ska du få tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer som dopingkontrollanten i så fall måste skriva in i protokollet. Ta chansen att lämna sådana kommentarer. Om du inte vill ta det direkt inför dopingkontrollanten eller kommer på något i efterhand så kan du mejla info@antidoping.se. Antidoping Sverige besvarar dina frågor och följer upp synpunkter.
Tillsammans hjälps vi åt att hålla idrotten fri från doping!