Vistelserapportering

Sidan uppdaterades:

Vistelserapportering finns för att kunna göra oanmälda dopingkontroller under elitidrottares tränings- och uppbyggnadsperioder. Det är ett av de mest effektiva sätten att både avskräcka från samt upptäcka doping.

Eftersom det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig, så bistår individuella idrottsutövare, lag och specialidrottsförbund oss med vistelseinformation. Att sköta sin vistelserapportering och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll är något av det bästa en elitidrottare eller ett lag ålagd(a) att vistelserapportera kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

En elitidrottare som är ålagd kravet att vistelserapportera skickar information om var hen befinner sig under en vald 60-minutersperiod/dag, som ett maximum. Vissa är ålagda att rapportera färre tillfällen. Vistelserapporterande lag (föreningar) rapporterar in tre träningstillfällen i veckan.

Idag, i de svenska kontrollpoolerna, finns ca 330 elitidrottsutövare och 68 lag från utvalda idrotter i Sverige som vistelserapporterar.  

I denna tabell syns en sammanfattning av den information som idrottsutövare inom de svenska kontrollpoolerna måste delge.