Medicinsk dispens

Sidan uppdaterades:

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. 

Medicinsk dispens kan beviljas om samtliga punkter är uppfyllda: 

  • Om den förbjudna substansen eller metoden ifråga är nödvändig för att behandla ett diagnostiserat medicinskt tillstånd som stöds av relevant klinisk bevisning.
  • Om användningen av den förbjudna substansen eller metoden inte ger ytterligare prestationsförbättringar utan möjliggör att idrottsutövaren återgår till sitt normala hälsotillstånd.
  • Om den förbjudna substansen eller metoden utgör en lämplig behandling av det medicinska tillståndet och ett annat rimligt, tillåtet medicinskt motiverat alternativ saknas.
  • Om behovet av att använda den förbjudna substansen eller metoden inte har uppkommit, helt eller delvis, på grund av en tidigare behandling (utan Medicinsk dispens) med en substans eller metod som var förbjuden vid den tidpunkten.

Antidoping Sveriges Dispenskommitté beslutar om ansökningar om medicinsk dispens. Tänk på att det är din idrottsliga nivå som bestämmer om du behöver söka dispens i förväg eller om det kan göras retroaktivt. 

Här kan du se om du behöver söka dispens i förväg.