Medicinsk dispens

Sidan uppdaterades:

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. 

Medicinsk dispens kan beviljas i dessa fall: 

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.
  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt. 
  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ. 
  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig. 

Antidoping Sveriges Dispenskommitté beslutar om ansökningar om medicinsk dispens. Tänk på att det är din idrottsliga nivå som bestämmer om du behöver söka dispens i förväg eller om det kan göras retroaktivt. 

Här kan du se om du behöver söka dispens i förväg.