Antidopingstiftelsen - ägare av Antidoping Sverige AB

Antidopingstiftelsen är bildad av Riksidrottsförbundet för att främja självständigheten hos antidopingsverksamheten, både inom och utom idrotten, i Sverige. 

Stiftelsen äger och förvaltar samtliga aktier i Antidoping Sverige AB som i sin tur bildats för att bedriva den svenska antidopingsverksamheten. På det här sättet är den svenska antidopingorganisationen helt fristående från Riksidrottsförbundet och övrig idrottsrörelse, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Stiftelsens sammansättning

Stiftelsens styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. En plats vardera erbjuds regeringen, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Folkhälsomyndigheten, Svensk Förening för fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, Centrum för Idrottsforskning och Svenska Parasportförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté.

Om några av organisationerna avböjer att utse ledamöter ska styrelsen själva utse ledamöter så att den består av minst fem ledamöter.

Stiftelsen har som huvudsaklig uppgift att:

  • Kontrollera att Antidoping Sveriges verksamhet följer gällande världsantidopingkod.
  • Årligen lämna budgetframställan till staten för antidopingverksamheten.
  • Tillföra, från staten, tilldelade medel till Antidoping Sverige.
  • Förvalta stiftelsens kapital.
  • Utse ledamöter till styrelsen för Antidoping Sverige AB.

Frågor till Antidopingstiftelsens styrelsen går genom Antidoping Sverige, 08-586 260 20, info@antidoping.se 

Antidopingstiftelsens styrelse 2023


Susanna Hedenborg,
ordföranden (Utsedd av Centrum för Idrottsforskning)

Professor i Idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Professor, PhD och docent i Ekonomisk historia. Ordförande i Centrum för idrottsforskning. Medlem i Scientific Board i European College of Sport Science.
___________________________________

Arne Ljungqvist (Utsedd av Riksidrottsförbundet)

Pionjär inom antidopingområdet från 70-talet och framåt. Professor emeritus och professor i patologi och cytologi. Internationella uppdrag inom IOK, WADA och Internationella friidrottsförbundet främst. Initiativtagare till bildandet av WADA 1999. Ordförande i Professor Arne Ljungqvists Antidopingstiftelse.
___________________________________

Sara Fischer (Utsedd av Sveriges Olympiska Kommitté)

Plastikkirurg och före detta landslagsåkare i snowboard. Har varit ledamot i WADA:s Athlete Counsil (tidigare Athlete Committe) i fem år.
___________________________________

Thomas Fogdö (Utsedd av Sveriges Paralympiska Kommitté)

Servicemarknadschef på Porsche Center Uppsala. Ordförande i Svenska Postkodföreningen och ledamot i Svenska Postkodstiftelsen. Idrottspsykologisk rådgivare och entreprenör. Tidigare landslagsåkare i alpin skidåkning och tidigare styrelseledamot i Svenska Parasportförbundet.
___________________________________

Anna Bessö (Utsedd av Folkhälsomyndigheten)

Avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten och bland andra tidigare chefsbefattningar varit verksam vid Statens folkhälsoinstitut. Utbildad inom toxikologi och disputerad i epidemiologi vid Karolinska institutet. Sitter i styrelsen för Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.
___________________________________

Peder Sörensson (Utsedd av Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin)

Överläkare och ansvarig läkare för Hjärt- och Kärlmottagningen Karolinska, Solna. Anställd på Region Stockholm där han även bedriver forskning. 
___________________________________

Bo Lundgren (Utsedd av Regeringen)

Ordförande för Svensk-Danska Broförbindelsen AB och Sparbanksstiftelsen Finn. Utbildad civilekonom och ekonomie hedersdoktor, som varit riksdagsledamot och Statsråd. Haft flertalet styrelseuppdrag genom åren.
___________________________________

Ulf Djurberg (Advokat, utsedd av styrelsen)

Advokat och avdelningschef på Magnusson advokatbyrå, med en master of law vid Uppsala och Amsterdams universitet. Tidigare notarie vid förvaltningsdomstolen i Göteborg och tjänsteman vid EFTA-sekretariatet i Genève. Styrelseledamot i bolaget Apprendere och Londonbaserade EMLO.