Medarbetare

I vårt kansli i Stockholm sitter 22 medarbetare. För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@antidoping.se

Ledning

BA93937
Christine Helle
Alt tel: 0722-46 08 31
VD

Kommunikation & utbildning

BA93693
Peder Mathiasson Avdelningschef Utbildning, Prevention
BA93687
Charlotta Lindblom Kommunikatör
BA93706
Josefine Wennerhult Kommunikatör, medieansvarig
BA93738
Helga Gimse Kommunikatör

Dopingkontroll

BA95443
Jenny Schulze Avdelningschef Dopingkontroller
BA95399
Linn Gustafsson Koordinator
BA95378
Sofia Jakobsson Koordinator Individuell vistelserapportering
BA93819
Angelica Sekobon Koordinator
BA93796
Towe Norén Karras Koordinator Individuell Vistelserapportering
BA93803
Edwin Ekholm Koordinator Dopingkontroll
BA93586
Joanna Sjöö Hundförare Sökhundsverksamheten
BA93563
Molly Sökhund

Juridik och Utredning

BA93827
Jessica Wissman Avdelningschef Juridik, Resultathantering
BA93856
Anders Rådström Tips, Utredning
BA93660
Emilia Gullberg Resultathantering
BA93838
Linda Singdén Medicinsk dispens
BA93612
Johan Karlsson Utredare

Verksamhetsstöd

BA93865
Peter Ström Avdelningschef, Kvalitetsansvarig
BA95371
Arvid Haugland Ekonomi
BA93647
Barbro Bergdahl Administration, arvoden