Ledning

Christine Helle
Alt tel: 0722-46 08 31
VD

Kommunikation & utbildning

Peder Mathiasson Avdelningschef Utbildning, Prevention
Charlotta Lindblom Kommunikatör
Josefine Wennerhult Kommunikatör, medieansvarig
Helga Gimse Kommunikatör

Dopingkontroll

Jenny Schulze Avdelningschef Dopingkontroller
Sofia Jakobsson Koordinator Individuell vistelserapportering
Angelica Sekobon Koordinator Dopingkontroll
Towe Norén Karras Koordinator Vistelserapportering lag
Edwin Ekholm (föräldraledig) Koordinator Dopingkontroll
Mårten Orebrand Koordinator Dopingkontroll
Kajsa Samuelson Koordinator Dopingkontroll

Juridik och Utredning

Jessica Wissman Avdelningschef Juridik, Resultathantering
Anders Rådström Tips, Utredning
Joanna Sjöö Hundförare Sökhundsverksamheten
Emilia Gullberg (föräldraledig) Resultathantering
Linda Singdén Medicinsk dispens

Verksamhetsstöd

Peter Ström Avdelningschef, Kvalitetsansvarig
Arvid Haugland Ekonomi
Barbro Bergdahl Administration, arvoden