S6. Stimulantia

Sidan uppdaterades:

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling av t.ex. anafylaxi, adhd, förkylnings- och influensasymtom.

 

FÖRBJUDNA INOM TÄVLING
Alla substanser inom denna klass är Specificerade substanser förutom substanserna i klass S6.A, som är Icke specificerade substanser.
Missbrukssubstanser inom denna klass är: Kokain och metylendioximetamfetamin (MDMA/”ecstacy”)

 

All stimulantia, inklusive alla optiska isomerer, t.ex. d- och l- när det är relevant, är förbjudna.

 Stimulantia inkluderar:

S6.A: ICKE SPECIFICERADE STIMULANTIA

 • Adrafinil
 • Amfepramon
 • Amfetamin
 • Amfetaminil
 • Amifenazol
 • Benfluorex
 • Benzylpiperazin
 • Bromantan
 • Fendimetrazin
 • Fenetyllin
 • Fenfluramin
 • Fenkamin
 • Fenproporex
 • Fentermin
 • Fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • Furfenorex
 • Klobenzorex
 • Kokain
 • Kropropamid
 • Krotetamid
 • Lisdexamfetamin
 • Mefenorex
 • Mefentermin
 • Mesokarb
 • Metamfetamin (d-)
 • p-metylamfetamin
 • Modafinil
 • Norfenfluramin
 • Prenylamin
 • Prolintan

Stimulantia som inte uttryckligen anges här ovan är en Specificerad Substans.

S6.B: SPECIFICERADE STIMULANTIA

Inkluderande, men inte begränsat till:

 • 2-fenylpropan-1-amin (ß-metylfenyletyl-amin, BMPEA)
 • 3-metylhexan-2-amin (1,2-dimetylpentyl-amin)
 • 4-fluorometylfenidat
 • Metylhexan-2-amin (metylhexanamin, 1,3-dimetylamylamin, 1,3 DMAA)
 • 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin)
 • 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimetylamylamin, 1,4 DMAA, 1,4-dimetylpentylamin)
 • Benzfetamin
 • Dimetamfetamin (dimetylamfetamin)
 • Efedrin***
 • Epinefrin (adrenalin)****
 • Etamivan
 • Etilamfetamin
 • Etilefrin
 • Erylfenidat
 • Famprofazon
 • Fenbutrazat
 • Fenetylamin och dess derivater
 • Fenkamfamin
 • Fenmetrazin
 • Fenprometamin
 • Heptaminol
 • Hydrafinil (fluorenol)
 • Hydroxiamfetamin (parahydroxiamfetamin)
 • Isometepten
 • Katin**
 • Katinon och dess analoger, t.ex. mefedron, metedron, och α-pyrrolidinovalerofenon
 • Levmetamfetamin
 • Meklofenoxat
 • Metylefedrin***
 • Metylendioximetamfetamin
 • Metylfenidat
 • Metylnaftidat [((±)-methyl[1]2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin- 2-yl)acetat]
 • Niketamid
 • Norfenefrin
 • Octodrine (1,5-dimetylhexylamin)
 • Oktopamin
 • Oxilofrin (metylsynefrin)
 • Pemolin
 • Pentetrazol
 • Propylhexedrin
 • Pseudoefedrin*****
 • Selegilin
 • Sibutramin
 • Solriamfetol
 • Stryknin
 • Tenamfetamin (metylendioxiamfetamin)
 • Tuaminoheptan

och andra substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk(a) effekt(er).

UNDANTAG:

 • Klonidin;
 • Imidazolinderivat för dermatologiskt, nasalt, oftalmiskt eller otiatriskt bruk (t.ex. brimonidin, fenoxazolin, indanazolin, klonazolin, nafazolin, oximetazolin, tetryzolin, tramazolin xylometazolin) och de stimulantia som inkluderas i 2024 års ”Bevakningsprogram”*.

  * Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradol och synefrin. Dessa substanser är inkluderade i 2024 års Bevakningsprogram och skall inte ses som förbjudna substanser.

  ** Katin: Förbjudet när dess koncentration i urinen överstiger 5 mikrogram per milliliter.

  *** Efedrin och metylefedrin: Förbjudna när koncentration av någon av dem i urinen överstiger 10 mikrogram per milliliter.

  **** Epinefrin (adrenalin): Inte förbjudet vid lokal behandling, t.ex. nasalt eller ögondroppar, eller tillsammans med lokal bedövning.

  ***** Pseudoefedrin: Förbjudet när dess koncentration i urinen är högre än 150 mikrogram per milliliter.