Individuell vistelserapportering

Sidan uppdaterades:

Vistelserapporter lämnas av prioriterade elitidrottsutövare världen över. I Sverige vistelserapporterar ca 330 elitidrottare.

Kravet på individuell vistelserapportering ställs både i den globala och nationella reglerna.

Varje internationellt specialidrottsförbund och land har kriterier för vilka utövare som ska ingå i respektive dopingkontrollpool. Antidoping Sverige beslutar vilka som ska ingå i de två svenska dopingkontrollpoolerna. Det görs regelbundet efter samråd med de nationella och internationella specialidrottsförbunden. Individer kan flyttas om i de olika poolerna beroende på tävlingsnivå eller annan anledning. 

Vissa elitidrottsutövare är ålagda att vistelserapportera till den nationella antidopingorganisationen medan andra, som tillhör den yppersta världseliten, vistelserapporterar till sitt internationella specialidrottsförbund istället. 

Antidoping Sverige (ADSE) har två olika vistelserapporteringsgrupper för individuell vistelserapportering, Kontrollpool och Registrerad kontrollpool. Det som skiljer grupperna är skillnad i vistelserapporteringskrav. 

I denna tabell syns en sammanfattning av den information som idrottsutövare i de svenska kontrollpoolerna måste delge. 

Hur går den individuella vistelserapporteringen till?

Idrottsutövare som ska vistelserapportera informeras skriftligen. Det är idrottaren som personligen bär ansvaret för att rapportera när och var man kan anträffas.

Vistelserapporteringen sker digitalt via ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) som är ett system framtaget av WADA och som används globalt.

Det är alltid idrottsutövaren som är ansvarig för att rapporten skickas in i tid och ständigt är uppdaterad. Idrottsutövare i den Registrerade kontrollpoolen som missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad plats under vald 60 minutersperiod kan anmälas till bestraffning.

Information till prioriterade idrottsutövare

Här kommer särskild information till den svenska individuella dopingkontrollpoolen.

Anvisningar för individuell vistelserapportering i Registrerad kontrollpool 

Anvisningar för individuell vistelserapportering för Kontrollpool 

Information om behandling av personuppgifter

Här loggar du in i ADAMS

ADAMS användarmanual 

Avsluta din vistelserapportering - information

Har du som vistelserapporterar frågor relaterat till din vistelserapportering? Behöver du guidning? Mejla oss på info@antidoping.se.

Sen uppdatering?

Har du problem med en sen uppdatering? Mejla oss då på vistelserapport@antidoping.se.