Regeländringarna i gällande Världsantidopingkod

Sidan uppdaterades:

Världsantidopingkoden som kom 2021 innehöll en rad viktiga ändringar jämfört med tidigare.

Exempelvis ger missbrukssubstanser inte lika hård bestraffning som tidigare förutsatt att substansen inte intagits för att öka prestationsförmågan. Det har blivit ett brott mot dopingreglerna att hota visselblåsare. Skyddade personer och motionärer är nya utövarkategorier, som ges ökad flexibilitet gällande sanktioner.

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste ändringarna:

Två nya standarder

Världsantidopingkoden utökas från tidigare sex internationella standarder till åtta. De som läggs till är standard för utbildning respektive resultathantering.

Hälsan framför allt

Det betonas att hälsan är det viktigaste grundläggande syftet bakom Världsantidopingkoden vilket var en drivande del när antidopingarbetet startade.  

Idrottsutövarens rättigheter

Idrottsutövarnas rättigheter har lyfts fram mer än tidigare och WADAs Athletes Counsel (fd Athletes Committe) har utformat ett dokument som tar upp idrottarnas rättigheter i Athletes’ Anti-Doping Rights Act.

Ny dopingförseelse - Skydd för visselblåsare

Den som hotar, hämnas eller skrämmer en visselblåsare begår en förseelse mot dopingreglerna och kan bestraffas från 2 år upp till livstids avstängning från idrotten. 

Skyddsvärda personer och underåriga

I den nya Världsantidopingkoden ges ökad flexibilitet gällande sanktionering av underåriga och skyddsvärda personer. Definitionen gäller dessa, som vid tidpunkten för dopingförseelsen:

(i) inte har fyllt 16 år;
(ii) inte har fyllt 18 år och inte ingick i en kontrollpool och aldrig tävlat i ett internationellt idrottsarrangemang i öppen kategori;  
(iii) av andra skäl än ålder har förlorat sin rättsliga handlingsförmåga enligt nationell lagstiftning.

Missbrukssubstanser

Missbrukssubstanser är en ny beteckning i dopinglistan. Om idrottsutövaren testar positivt för en missbrukssubstans (exempelvis kokain, heroin och cannabis) enligt definition i dopinglistan och om idrottsutövaren kan visa att denne inte tog substansen i prestationshöjande syfte kan påföljden reduceras till 3 månader. Om idrottsutövaren genomgår ett godkänt rehabiliteringsprogram kan avstängningstiden sänkas till 1 månad.

Resultathanteringsavtal

Om idrottsutövaren erkänner förseelse mot dopingreglerna och accepterar föreslagen förseelse inom 20 dagar efter att ha blivit informerad om det kan idrottsutövaren få straffrabatt på ett år, från 4 års avstängning till 3 år. 

Motionär - ny utövarkategori

För utövarkategorin motionärer finns en större flexibilitet i regelverket, samma flexibilitet som för minderåriga och skyddsvärda personer. Motionärer omfattar inte personer som de senaste fem åren har:

  1. varit idrottsutövare på internationell nivå,
  2. varit idrottsutövare på nationell nivå,
  3. representerat ett land i ett internationellt idrottsarrangemang i en öppen kategori,
  4. vistelserapporterat.
Återinförande av artikel avseende Försvårande omständigheter

Artikel 10.4 Försvårande omständigheter togs bort i Världsantidopingkoden från 2015, men är nu tillbaka. Det innebär att en avstängning kan utvidgas med upp till 2 år på grund av försvårande omständigheter.

NADOs oberoende

Antidoping Sverige är i enlighet med artikel 20.5.1 Världsantidopingkoden, operationellt oberoende från idrottsorganisationer och regeringen i fråga om sina beslut och aktiviteter. Detta innebär, men är inte begränsat till, ett förbud mot all inblandning i operationella beslut och aktiviteter från person som samtidigt är verksam i ledningen för eller verksamhet inom Internationellt Specialidrottsförbund, Specialidrottsförbund, Nationell Olympisk Kommitté, Nationell Paralympisk Kommitté eller departement ansvarigt för idrottsfrågor eller antidoping.

En detaljerad översikt över ändringarna i den nya Världsantidopingkoden/regelverket finns att läsa här.