M1-M2-M3. Förbjudna metoder

Publicerad av: Linda Singdén -
ALLTID FÖRBJUDNA (INOM TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Alla förbjudna metoder inom denna klass är Icke specificerade förutom metoderna i klass M2.2, som är Specificerade metoder.

 

M1. MANIPULATION AV BLOD OCH BLODKOMPONENTER

Följande är förbjudet:

M1.1 Administration eller återförande till blodcirkulationen av autologt, allogent (humalogt) eller heterologt blod eller röda blodkroppsprodukter av något slag oavsett mängd förutom donation av plasma eller plasmakomponenter av idrottsutövare via plasmaferes i en registrerad blodgivarverksamhet.

M1.2 Konstlad ökning av upptag, transport eller avgivande av syre. Inkluderande, men inte begränsat till: Perfluraner; efaproxiral (RSR13); voxelotor och modifierade hemoglobinprodukter, t.ex. hemoglobinbaserade blodersättningsprodukter och mikroinkapslade hemoglobinprodukter, exkluderande syretillförsel genom inhalation.

M1.3 Alla former av intravaskulär manipulation av blod eller blodkomponenter med fysiska eller kemiska hjälpmedel.

M2. KEMISK OCH FYSISK MANIPULATION

Följande är förbjudet:

M2.1 Manipulation, eller försök att manipulera, att förändra integriteten och giltigheten av ett dopingprov vid en dopingkontroll. Inkluderande, men inte begränsat till: Utbyte och/eller förändring av prov t.ex. tillförande av proteaser till provet.

M2.2 Intravenösa infusioner och/eller injektioner med mer än 100 milliliter under en 12-timmarsperiod, förutom de som givits som vedertagen behandling på sjukhus, i samband kirurgiska processer eller kliniska diagnostiska undersökningar.

M3. GEN- OCH CELLDOPING

Följande, med kapacitet att öka Idrottsutövarens prestationsförmåga, är förbjudet:

M3.1 Användande av nukleinsyror eller nukleinsyreanaloger som kan förändra genomsekvensen och/eller förändra genuttryck, oavsett genom vilken mekanism. Detta inkluderar men är inte begränsat till genmodifiering, genavstängning och genöverföringsteknologi.

M3.2 Användning av normala eller genmodifierade celler.