Bestraffning

Sidan uppdaterades:

Antidoping Sverige utreder och anmäler misstänkta förseelser mot dopingreglerna. Riksidrottsförbundet kungör bestraffade på deras sida för Idrottens kungörelser. 

Idrottsutövare eller annan person* som bryter mot dopingreglerna kan bestraffas enligt IDR.
*t.ex.  tränare, manager, lagledare, funktionär, läkare eller en idrottsförening

Det finns elva dopingförseelser som är bestaffningsbara. Ni hittar dem på denna sida.

Antidoping Sverige utreder och anmäler misstänkta förseelser i enlighet med Idrottens Antidopingreglemente och Föreskrift för resultathantering. Och i tillämpliga fall även ärenden i enlighet med Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar

Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i dopingärenden som första prövningsinstans och Riksidrottsnämnden som överklaganinstans. I vissa fall kan Riksidrottsnämndens beslut överklagas till Idrottens internationella skiljedomstol, CAS.

Bestraffningsbeslut ska kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se. Undantagna från offentlig publicering är idrottsutövare på motionsnivå samt underåriga. 

Gå till Idrottens kungörelser

Förenklat bestraffningsförfarande hos Antidoping Sverige 

En idrottsutövare eller annan person som påstås ha begått en dopingförseelse kan välja att avstå prövning hos RF:s bestraffningsorgan och godkänna de konsekvenser som Antidoping Sverige föreslagit. Ett sådant beslut får inte överklagas av den bestraffade.  

I de fall Antidoping Sverige förelägger en idrottsutövare eller annan person om bestraffning och personen inte inom angiven tidsfrist bestrider förseelsen så anses hen ha avstått från prövning hos bestraffningsorgan, erkänt förseelsen och accepterat konsekvenserna. Antidoping Sverige kommer i de fallen utfärda ett beslut. 

I vissa fall kan RIN:s beslut överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

Kontakta resultathantering@antidoping.se vid frågor om regler.