Vi välkomnar ny lag om personuppgiftsbehandling

Den 1 augusti trädde lag (2022:926) om behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete i kraft. I och med den har vi uppdaterat våra policydokument som handlar om integritet.

Publicerad: 2022-09-16
Den innebär att all den personuppgiftsbehandling som sker av Antidoping Sverige och vissa andra aktörer inom antidopingarbetet har ett tydligt lagstöd och kan utföras i enlighet med Världsantidopingkoden. Med anledning av den nya lagen har vi/Antidoping Sverige uppdaterat vår Integritetspolicy.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombud@antidoping.se