Sydney

Internationell utbildningskonferens för idrottens antidopingarbetet

Den 20-22 september höll WADA sin tredje utbildningskonferens i Sydney, Australien. Det var en uppskattad konferens med stor interaktion och nätverkande mellan antidopingorganisationer.

Publicerad: 2022-09-23

Utbildning är ett prioriterat område och idrottares delaktighet i beslutsprocesser är något som eftersträvas i alla led. President Witold Blanká öppnade konferensen och tryckte från start på vikten av idrottares delaktighet och utbildning som den i särklass bästa metod för att motverka och förebygga doping. Det hölls också en Innovation Day, som skapats för att engagera och inspirera de som arbetar med utbildning, genom att presentera olika innovativa lösningar på utbildning. Nästa utbildningskonferens hålls 2024 i Paris.