Ny svensk antidopingorganisation beslutad

Idag beslutade RF-stämman om en ny, fristående, svensk antidopingorganisation. En stiftelse, Antidopingstiftelsen, är bildad och den nya nationella antidopingorganisationen Svensk Antidoping AB är överfört till den nya stiftelsen.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
Den 1 januari 2021 börjar den nya Världsantidopingkoden gälla. Den extra RF-stämman har idag fastställt förändringar av RF:s stadgar, antagit stadgar och tillsatt styrelse för Antidopingstiftelsen samt antagit regelverk i form av idrottens Antidopingreglemente. Syftet med bildandet av stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för den nya nationella antidopingorganisationen Antidoping Sverige AB där antidopingverksamheten kommer att bedrivas.

I samband med dagens beslut överlåter Riksidrottsförbundet 25 000 000 kronor till stiftelsens ändamål, tillsammans med samtliga aktier, med ett kapital på 4MSEK, i Antidoping Sverige AB till Antidopingstiftelsen. Dessutom överlåter Riksidrottsförbundet en gåva på 1 000 000 kronor att användas till Antidopingstiftelsens förvaltning tills dess övriga tillgångar genererar avkastning. Detta har möjliggjorts genom regeringens beslut att bevilja RF att använda tidigare anslagna medel för att bilda en stiftelse som ska främja antidopingverksamhetens oberoende.

Frågor om den nya svenska antidopingorganisationen hänvisas till

Christine Helle
Antidoping Sverige AB
072-246 08 31