Blodpass

Publicerad av: Josefine Wennerhult -

Vanligtvis tas urinprov, men även blodprov kan tas vid en dopingkontroll. Olika typer av substanser kan analyseras i respektive prov under olika tidsintervaller. Alla utövare som lämnar ett urinprov får ett ”steroidpass”. För vissa idrottsutövare tas även blod till ett ”blodpass”. Prover jämförs då med en serie tidigare tester som gjorts på samma idrottare. Då blir det möjligt att kompensera för genetiska skillnader och bättre uppfatta avvikelser från den individuella profilen. Förändringar i de biologiska markörerna kan på så vis avslöja doping, utan att förbjudna substanser upptäckts i analysen.

Med hjälp av biologiska pass kan man:

  • Planera riktade kontroller, så kallad intelligent testning.
  • Beställa specialanalyser på redan inhämtade prov samt identifiera vilka prov som ska långtidsförvaras (frysas i upp till tio år för senare analys).
  • Erinra brott mot dopingreglerna.
  • Samla bevis i en större utredning.