Idrottsutövare som återupptar tävlande

Sidan uppdaterades:

Om en idrottsutövare på elitnivå som avslutat sin karriär vill ta upp tävlandet igen, måste hen meddela Antidoping Sverige sex månader innan tävlingen.

Idrottsutövare som har vistelserapporterat i Antidoping Sveriges registrerade kontrollpool, men avslutat sin rapportering på grund av avslutad elitkarriär eller nedtrappad elitsatsning, är skyldig att meddela Antidoping Sverige (artikel 5.6.1 i Idrottens antidopingreglemente) om planerad tävlan minst sex månader innan, för att göra sig tillgänglig för dopingkontroll. Om idrottsutövaren ingått i sitt internationella förbunds vistelserapporteringspool ska det internationella förbundet informeras.

Undantag från 6-månadersregeln

Efter samråd med Antidoping Sverige och berört internationellt specialförbund kan WADA medge undantag från 6-månadersregeln, vilket kan göra att idrottsutövaren får delta i tävling även om hen inte har meddelat sex månader innan tävlan. Ett undantag kan godkännas om en strikt tillämpning av regeln skulle vara orättvis mot idrottsutövaren.

Om du vill ansöka om undantag från regeln, fyll i nedanstående dokument och skicka till den organisationen som var ansvarig för din vistelserapportering innan den avslutades (så kallad custodian).

Till WADA:s blankett om undantag från 6-månadersregeln (extern länk)