Toppbild Test

Prioriterat kvalitetsarbete

Antidoping Sverige välkomnar den granskning om antidopingarbetet som Ekot presenterat. Det är viktigt att idrottsutövare rapporterar brister vid dopingkontroller, i Sverige och utomlands. Det bidrar till att göra dopingkontrollerna mer rättssäkra.

Publicerad: 2022-02-02

Det finns ett stort kvalitetsfokus i antidopingarbetet, både nationellt och internationellt. För att leva upp till kraven i Världsantidopingkoden och för att kunna genomföra antidopingarbetet rättssäkert för idrottsutövarna finns WADA:s regelverk, som alla antidopingorganisationer måste följa. I regelverket finns åtta internationella standarder som reglerar alla delar av antidopingverksamheten. Dopingkontrollen och hur den ska gå till är noggrant reglerat i den internationella standarden för dopingkontroll (ISTI). På så vis ska kontrollproceduren vara rättssäker och se likadan ut, oavsett om dopingkontroller genomförs i Sverige eller utomlands.

I Sverige ska Antidoping Sveriges kvalitetsarbete rättssäkra, riskreducera och ständigt förbättra arbetet i alla delar av antidopingverksamheten

Kvalitetsledningssystemet vi följer inkluderar våra processer och arbetssätt och är ISO-certifierat sedan 2002. Certifieringen omfattar såväl kontrollproceduren, regelverket som antidopingorganisationen. Särskilt utbildade och legitimerade dopingkontrollfunktionärer genomför dopingkontrollerna.

Viktigt att idrottsutövare rapporterar brister vid dopingkontroller, både utomlands och i Sverige

En idrottare som är kallad till dopingkontroll har både rättigheter och skyldigheter. En av de viktigaste rättigheterna en idrottsutövare har är att kommentera dopingkontrollen. Den kan förbättra verksamheten och blir en del av kvalitetsarbetet. På så vis kan idrottsutövarna också bidra till att dopingkontrollerna blir mer rättssäkra.

Vem som helst kan lämna synpunkter eller klagomål på vår eller andra antidopingorganisationers verksamhet. Det finns idrottare som gör det, men vi önskar att fler hör av sig om de upplever att en dopingkontroll inte gått rätt till det vill säga inte följer rutiner. Vi kan då ta till åtgärder internt om dopingkontrollen gjorts via oss/Antidoping Sverige eller kontakta annan antidopingorganisation som ansvarade för den aktuella dopingkontrollen.