Pressmeddelande: Idrottsutövare på yttersta elitnivå prioriterade under pandemin

Under 2020 gjordes 2208 dopingprover, vilket var färre än planerat. Trots pandemin lyckades vi under året genomföra 90 procent av de dopingkontroller som vi planlagt för våra högst prioriterade idrottsutövare - de som satsar mot OS och VM.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
När samhället stängde ner och i princip all idrott blev satt på vänt den 15 mars förra året gällde det också dopingkontrollerna. 

Vi blev tvungna att tänka om och tänka nytt för att klara av att testa idrottsutövare på ett smittsäkert sätt. Tillsammans med Världsantidopingbyrån WADA samt flera andra nationella antidopingorganisationer runt om i världen utformade vi under våren 2020 ett nytt protokoll för smittsäkra dopingkontroller. Det handlade om utökade hygienrutiner, desinficering, men också att man ska vara färre personer vid en dopingkontroll och en prioritetsordning, där vi prioriterat idrottsutövare på elitnivå och idrottsutövare som vistelserapporterar. 

Förra året genomfördes 30 procent färre dopingkontroller på elitnivå jämfört med 2019. Men på grund av pandemin och omprioriteringen var nästan 90 procent av alla våra dopingprover på elitnivå, jämfört med 70 procent ett normalår.

För idrottsutövare som tillhör den yttersta eliten* i Sverige, dvs de som vistelserapporterar och bedöms ha stor chans att representera Sverige i internationella tävlingar, till exempel OS, lyckades vi genomföra 90 procent (1070 av 1186 dopingprov) av de planerade dopingkontrollerna.  

— Vi är väldigt nöjda med att i en pandemi nästintill komma i mål med kontrollplanen för vår prioriterade kontrollgrupp, som är de som kan komma att representera Sverige i OS i Tokyo i sommar, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande för Antidoping Sverige.  

Mer information och statistik över antidopingverksamheten 2020 kommer i vår årsberättelse, som publiceras på antidoping.se senare i vår.   

För mer information kontakta 

Christine Helle 

VD Antidoping Sverige AB 

072- 246 08 31  

 

Yttersta elitnivå: 
*De ca 200 idrottsutövare som vistelserapporterar till Antidoping Sverige och de ca 40 som vistelserapporterar till sina internationella idrottsförbund. 

Endast idrottsutövare inom idrotter där vi bedömer att det är hög risk för doping utanför tävling är inkluderade i gruppen som vistelserapporterar.