Pressmeddelande: Fristående organisation ökar trovärdigheten för Svensk Antidoping

Dopingkommissionen har på sitt styrelsemöte den 23 april med stor glädje konstaterat att Riksidrottsstyrelsen beslutat ta nästa steg i att realisera en fristående svensk antidopingorganisation vilket är helt i linje med nya Världsantidopingkoden.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Sverige har under lång tid haft ett högt anseende för ett ambitiöst och framgångsrikt antidopingarbete – både internationellt och inom svensk idrott. Dopingkommissionen har på sitt styrelsemöte den 23 april med stor glädje konstaterat att Riksidrottsstyrelsen beslutat ta nästa steg i att realisera en fristående svensk antidopingorganisation vilket är helt i linje med nya Världsantidopingkoden som träder i kraft den 1 januari 2021.

I och med Riksidrottsstyrelsens beslut att verka för en fristående nationell antidopingorganisation tas ett steg för att ytterligare säkerställa trovärdigheten i det svenska antidopingarbetet.

För idrottsutövaren blir det ingen skillnad förutom att de kan känna sig än mer trygga i att antidopingverksamheten bedrivs fristående utan yttre påverkan och med enda syfte att verka för en idrott på lika villkor, utan någon form av doping.

- Vi ser att trovärdigheten för Svensk Antidoping kommer öka internationellt. Det innebär att vi på ett mer kraftfullt sätt kan påverka utvecklingen, få ett ökat inflytande internationellt och på det sättet arbeta bättre mot en dopingfri idrott som i högre grad harmoniserar med de svenska värderingarna, säger Åke Andrén Sandberg, ordförande Dopingkommissionen.

Vi ser möjligheter framåt att lättare kunna prioritera mellan insatser och förhoppningar om att kunna rekrytera ytterligare specialister för att än tydligare rikta arbetet mot speciella miljöer där doping kan förekomma. En utveckling av Svensk Antidoping till en ännu mer spetsig organisation gör oss mer flexibla och får då ökad slagkraft.

- Tillsammans med idrottsminister Amanda Lind ser vi fram emot att arbeta för det hon kallar en världsledande antidopingorganisation och kan tillsammans med politiken föra en dialog om möjligheterna att också vara ledande i antidopingarbetet även utanför idrotten.

Pressmeddelandet publicerades i sin helhet via TT den 24 april 2020