Konferens om doping och folkhälsa

Vi vet sedan många år att missbruket av anabola steroider sker huvudsakligen utanför den organiserade idrotten. Det är därför viktigt att också det övriga samhället arbetar mot doping.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
Vetskapen och intresset för dopingfrågan ur folkhälsoperspektiv sprids nu till allt fler länder. I linje med den utvecklingen så bjuder Antidoping Danmark in till ”International Conference on Fitness Doping and Public Health” i Köpenhamn 24 till 25 oktober. Målgruppen är forskare och praktiker som arbetar inom antidoping, drogprevention, missbruksbehandling, hälsa och träning.