Grundkurs i antidoping 19 november

I höst är det återigen dags för den årliga antidopingkursen i Stockholm. Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva måste ha vissa grundkunskaper om dopingregler.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Kursen riktar sig till anställda med administrativt ansvar för antidoping men även till förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF, DF och SISU-distrikt som alla har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet.