Antidopingarbetet inom RF

Antidoping Sverige är den nya nationella antidopingorganisationen sedan årsskiftet, men Riksidrottsförbundet har fortsatt en viktig roll i antidopingarbetet. Precis som hela den svenska idrottsrörelsen har.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
RF har skrivit under Världsantidopingkoden och har därmed ansvar att följa det globala dopingregelverket.

Läs mer om vad RF:s roll och ansvarsområden är.

För den som är än mer intresserad finns också ett fördjupningsdokument, där man kan djupdyka i milstolpar för RF:s antidopingarbete från 1974 till 2020