Bild Pa Armband

Antidoping Sverige blir nytt NADO

Den 1 januari 2021 börjar den nya Världsantidopingkoden att gälla. För att klara den nya kodens krav och skapa största möjliga oberoende för antidopingverksamheten bildar Riksidrottsförbundet en stiftelse, Antidopingstiftelsen.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
Den ska fungera som ägare av bolaget Antidoping Sverige AB där antidopingverksamheten ska bedrivas. Under en övergångsperiod på ett antal veckor kommer det gamla varumärket Svensk Antidoping att ersättas med det nya Antidoping Sverige. För personalen som nu är anställda av RF förs anställningar över till Antidoping Sverige AB (ADSE) efter årsskiftet. Alla avtal och kontrakt tas också över av den nya organisationen.

Samarbetet med RF/SISU-distrikten kommer i stort sett att fortsätta på samma vis som tidigare enligt det avtal som tecknas mellan RF och ADSE. 

Vi skapar en ny visuell identitet för ADSE, som kommer att införas på alla områden under första kvartalet 2021. Hemsidan har sedan tidigare bytt adress till det egna domännamnet antidoping.se och kommer inom kort att designas om, men innehållsmässigt är det inga större ändringar. Både Vaccinera klubben mot doping samt e-utbildningen Ren Vinnare finns tillgängliga som vanligt. Även Facebooksidan och Instagramkontot finns kvar, men kommer uppdateras med nytt namn och logga. Nästa nyhetsbrev Antidopingnytt kommer också se annorlunda ut. 

Det blir en viss eftersläpning praktiskt innan vi har producerat nytt materiel och omformat alla våra kommunikativa kanaler, vilket beror på att beslutet att bilda Antidoping Sverige formellt tas så sent som 22 december. 

Pressmeddelandet: Ett steg närmare en ny nationell antidopingorganisation