Grundkurs i antidoping

Kurs

Start: 24-09-18 09:00

Slut: 24-09-19 12:00

Antidoping Sverige erbjuder grundkurs i antidoping i digitalt format under två förmiddagar. Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till.

På kursen får du veta hur det fungerar med dopinglistan, dopingkontroller och vistelserapportering. Du får kunskap om risken för doping vid användande av läkemedel, kosttillskott och missbrukssubstanser. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping och förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF. Den riktar sig också till RF/SISU-distrikts anställda och förtroendevalda. Även ledare och tränare från elitidrottsföreningar och lärare/tränare på RIG/NIU är välkomna att anmäla sig. 

Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete. 

Kursinnehåll
  • Hur dopingreglerna hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
  • Antidopingarbetet inom svensk idrott och internationellt.
  • Dopingkontrollverksamhetens planering och praktiserande.
  • Risker och problem med kosttillskott.
  • Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
  • Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
  • Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
  • Information om utbildningsupplägg och tillförlitliga fakta om antidoping.
Datum, tid och plats

Dag 1: 18 september kl. 9-12
Dag 2: 19 september kl. 9-12
Digitalt, via Zoom

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag

17 september

 

"Tack för att ni gjorde ett svårt, viktigt och angeläget ämne så tillgängligt och lättare att förstå!"
Deltagare, hösten 2023

"Mycket bra och relevant information, väl fungerande upplägg med föreläsningar och tillfälle till frågor."
Deltagare, hösten 2023