Antidopingkonferens för specialidrottsförbund

Konferens i höst

En gång om året samlas specialidrottsförbundens sakkunniga inom antidoping för att uppdatera sig och samordna det förebyggande arbetet. Antidopingkonferensen fungerar som en fortbildning.