Statistik

Sidan uppdaterades:

Varje år samlar vi och uppdaterar statistiken från dopingkontrollverksamheten och antalet bestraffade.

Det går att utläsa mycket i statistiken, exempelvis  att:

 • Det har tagits mellan 3000-4000 dopingprov per år det senaste decenniet.
 • Cirka 85 procent av dessa görs på elitnivå och resten på lägre tävlingsnivå och motionsnivå.
 • Antalet dopingfällda har legat på 0,8 procent det senaste decenniet.
 • Ungefär hälften av dopingfallen är motionärer.

Den samlade statistiken finns i två pdf-filer med följande innehåll:

Statistik 1 tabell (pdf)

 • Antal dopingprov (urin) tagna i Sverige
 • Antal dopingprov och bestraffade i Sverige
 • Antal dopingförseelser per dopingklass 2004-2021
 • Antal bestraffade per kön 2001-2021
 • Idrottsnivå bland bestraffade 2002-2021
 • Dopingfällda per SF 1981-2021

 

Statistik 2 diagram (pdf)

 • Antal urinprov och bestraffade 2004-2021

 • Prov 2021, 2020 och 2019

 • Prov tagna vid tävling och utanför tävling 2021, 2020 och 2019
 • Dopingbestraffningar per SF 2010-2021

 • Topp-5 SF bestraffningar elit/tävling 2010-2021

 • Topp-5 SF bestraffningar motionärer 2010-2021

 • Prov per kön 2020 jämfört med bestraffade 2001-2021

 • Dopingprovfördelning per kategori av idrottare 2021
 • Dopingfall fördelat på utövarkategori 2004-2021

 • Dopingfall 2004-2021 fördelat på dopingklass

 • Typ av dopingfall inom högnivå/tävling 2010-2021

 • Antal dopingprov per SF – Topp 10 år 2021, 2020 och 2019

 • Antal dopingprov i hela världen (Källa WADA)

 • Antal ABP-prov globalt (Källa WADA)

Internationell statistik finns samlad på WADAs hemsida.