1. Vad är doping och vem bestämmer det?

Vad som räknas som doping inom idrott beslutas av WADA (World Anti-Doping Agency). WADA är en stiftelse bildad av världens idrotter och regeringar med uppgift att leda och samordna antidopingarbetet. WADA har utvecklat det globala regelverket ”The World Anti-Doping Code”, som på svenska översätts till Världsantidopingkoden.

Kopplat till Världsantidopingkoden finns dopinglistan, där dopingklassade substanser och metoder anges. Ny uppdaterad dopinglista börjar gälla 1 januari varje år. Utöver det finns regler för bland annat dopingkontroller, medicinska dispenser och vistelserapportering.

Förberedelser

Var och en går in på  WADA:s dopinglista och studerar innehållet.

Under sammankomsten

Titta tillsammans igenom WADA:s dopinglista som är uppbyggd i tre delar: Det som alltid är förbjudet, det som endast är förbjudet i samband med tävling och det som är förbjudet inom vissa idrotter.

Diskutera och fundera
  • Har du hört talas om WADA? Om ja, i vilka sammanhang?
  • Vad tror du kan vara anledningen till att individer försöker dopa sig?
  • Finns det något i dopinglistan som du behöver mer kunskap om?
Vill du veta mer

Lär dig mer om olika former av doping, såsom Anabola Androgena Steroider, bloddoping och stimulantia samt hur det påverkar din hälsa. Allt finns på Antidoping Sveriges hemsida. 

Gå till steg 2, Dopingregler och fakta om antidoping ►