Bild Listan 24

Dopinglistan 2024 är publicerad

Nästa års dopinglista över förbjudna substanser och metoder inom idrotten är nu publicerad. Den nya listan, som gäller för idrottare världen över, träder som vanligt i kraft den 1 januari varje år. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

I samband med att WADA:s nya dopinglista för 2024 publiceras presenteras också en sammanställning över vilka ändringar som gjorts "Summary of Major Modifications and Explanatory Notes". 

Även 2024 års "Monitoring Program", det vill säga bevakningsprogrammet över substanser och metoder som idag inte är dopingklassade, men som WADA bevakar för att kunna upptäcka eventuellt missbruk inom idrotten, finns att läsa.  Som vanligt kommer det göras svenska översättningar, som publiceras strax före årsskiftet.

Tramadol blir förbjudet inom tävling

Nyheter 2024 är bland annat att Tramadol blir förbjudet inom tävling.* Tramadol har varit på WADA:s bevakningslista under några år och studier har visat en betydande användning inom olika sporter. Eftersom substansen har en beroendepotential och därmed risk för missbruk utgör den en potentiell hälsorisk för idrottsutövare. Studier har även visat att substansen har en potentiellt prestationshöjande effekt och därmed uppfyller tramadol två av tre av WADA:s kriterier för att inkluderas i dopinglistan. Utsöndringsperiod för tramadol kommer kommuniceras ut innan 1 januari 2024. 

En välkommen uppdatering är ytterligare en utsöndringsperiod för användandet av kortisonläkemedel. Även rektal administrering av kortison är nu inkluderat och samtliga utsöndringsperioder som finns listade i dopinglistan är baserat på den, av läkemedelsföretagets, godkända maxdos av läkemedlet. 

Tillåtet att donera plasma

Det är från och med 1 januari tillåtet för idrottsutövare att donera plasma och plasmakomponenter via plasmaferes. Detta har tidigare inte framgått under dopinglistans sektion M1.1, men har nu förtydligats.

Utöver dessa uppdateringar har dopinglistan fått en tydligare struktur för att undvika missförstånd och ett flertal exempelsubstanser har lagts till under flera av dopinglistans sektioner.

Årlig revidering av dopinglistan

WADA gör en årlig revidering och uppdatering av dopinglistan, som publiceras minst tre månader innan den träder i kraft den 1 januari varje år. Revideringen består av en omfattande konsultationsprocess där WADA:s List Expert Advisory Group samlar information om de senaste vetenskapliga och medicinska undersökningarna, olika trender och underrättelseinformation från relevanta branscher innan ett utkast tas fram som cirkuleras till berörda parter. Därefter går dokumentet vidare till WADA:s Health Medical and Research Committee, som ger sina rekommendationer för WADA:s Executive Committee, som slutligen godkänner dopinglistan innan den 1 oktober varje år.

Dopinglistan är en av de åtta internationella standarderna som är obligatoriska att följa för alla signatärer av Världsantidopingkoden

För att en substans eller metod ska inkluderas i dopinglistan finns olika kriterier, där minst två av tre av följande ska infrias: 

  • Att den är eller potentiellt är prestationshöjande
  • Att den är eller potentiellt kan vara en hälsofara för idrottsutövare
  • Att den strider mot idrottens anda ("spirit of sports")
Relaterade länkar

Läs mer om tramadol

Mer om Dopinglistan

 

* Definitionen på inom tävling är: Tidsperiod från klockan 23.59 dagen före tävling, vilken idrottsutövaren är anmäld att delta i, till och med slutet på tävlingen och provtagningsproceduren med anknytning till tävlingen. Notera att internationella specialidrottsförbund kan ha andra, av WADA, godkända definitioner på "inom tävling".