Wada:s dopinglista

Sidan uppdaterades:

WADA:s dopinglista talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Den utgör en obligatorisk internationell standard under Världsantidopingkoden. 

Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. 

  • Potentiellt prestationshöjande.
  • Potentiell hälsorisk för idrottsutövaren.
  • Strider mot "spirit of sports"/idrottens anda.

Därutöver finns metoder eller substanser som kan maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan. 

Dopinglistan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år. Vi har översatt WADA:s dopinglista. Om den svenska versionen inte överensstämmer med WADA:s engelska version så gäller den senare. 

OBSERVERA att från och med 1 januari 2024 är tramadol dopingklassat. Läs mer om det här. 

Dopinglistan 2024 på svenska

Sammanfattning av större modifieringar med motiveringar 2024 (SWE)

WADA:s bevakningsprogram 2024 (SWE) ,bevakningsprogrammet över substanser och metoder som idag inte är dopingklassade, men som WADA bevakar för att kunna upptäcka eventuellt missbruk inom idrotten.   

............................................

Dopinglistan 2024 på engelska

Summary of Major Modifications and Explanatory Notes 2024

Monitoring Program 2024