Wada:s dopinglista

Sidan uppdaterades:

WADA:s dopinglista talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Den utgör en obligatorisk internationell standard under Världsantidopingkoden. 

Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. 

  • Potentiellt prestationshöjande.
  • Potentiell hälsorisk för idrottsutövaren.
  • Strider mot "spirit of sports"/idrottens anda.

Därutöver finns metoder eller substanser som kan maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan. 

Dopinglistan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år. Vi har översatt WADA:s dopinglista. Om den svenska versionen inte överensstämmer med WADA:s engelska version så gäller den senare. 

OBSERVERA att från och med 1 januari 2024 blir tramadol dopingklassat. Läs mer om det här. 

WADA:s dopinglista 2023 på svenska

WADA:s dopinglista 2023 engelsk version

Dopinglistan 2023 - mobilvänlig version 

På WADA:s hemsida  finns dokumentet "Summary of Major Modifications and Explanatory Notes" (länk nedan) som översatt blir "Sammanfattningar av större modifieringar med motiveringar". Där finns även 2023 års "Monitoring Program", det vill säga bevakningsprogrammet över substanser och metoder som idag inte är dopingklassade, men som WADA bevakar för att kunna upptäcka eventuellt missbruk inom idrotten.   

Summary of Major Modifications and Explanatory Notes 2023

Monitoring Program 2023

Svensk översättning

Bevakningsprogram 2023 på svenska

Nya dopinglistan 2024

Dopinglistan 2024

Summary of Major Modifications and Explanatory Notes 2024

Monitoring Program 2024