Verksamhetsberättelse 2022 Nyhet 16 9

Verksamhetsberättelse 2022 – det första normalåret

Verksamhetsberättelsen för 2022 visar att Antidoping Sverige har slutfört etablerandet av den nya organisationen samt genomfört ett första år med normal verksamhet efter pandemiåren. 

Publicerad av: Josefine Wennerhult - -

Under året genomfördes en rad aktiviteter som ledde till att etablerandet av den nya organisationen kan ses som slutförd. Några exempel är: 

  • Strategisk plan med ny vision och nya mål
  • Omorganisering och nya medarbetare med specialkompetenser
  • Slutförandet av WADA:s revision av Antidoping Sveriges antidopingprogram 

Antidopingarbetet kunde genomföras i stort sett utan påverkan från pandemin. Till exempel visar siffrorna för antal utbildade, antal dopingtester och antal ansökningar för medicinsk dispens en normalhög, eller högre nivå jämfört med åren innan pandemin.  

I vår verksamhetsberättelse hittar du mer om detta och alla andra aktiviteter som genomfördes under året. Där finns även all relevant statistik för 2022. Vi hoppas på matnyttig läsning. 

Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse 2022