Europarådet Flaggor 16 9

Sveriges antidopingarbete evaluerat i ny rapport från Europarådet

Det står klart att Sverige även fortsättningsvis uppfyller Europarådets konvention mot doping. Medlemsstaterna i Europarådets Monitoring Group har antagit evalueringsrapporten, som gjordes i samband med evalueringen av svenskt antidopingarbete under deras Sverigebesök i december 2022. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Europarådet evaluerar årligen medlemsstater som antagit Europarådets konvention mot doping inom idrotten. Vanligast är att medlemsländerna besvarar en årlig enkät, men ibland får länder även besök av ett oberoende evalueringsteam för en större genomgång och det fick Sverige förra året.

Rapporten är nu publicerad och som alltid innehåller rapporter bland annat rekommendationer för att ytterligare förbättra och harmonisera antidopingarbetet i Sverige. Rekommendationerna baseras på omfattande konsultation av berörda parter i det nationella antidopingarbetet, information från nationella aktörer och expertis från evalueringsteamet som besökte Sverige. 

Några av rekommendationerna för Sverige: 

  • Att ingen organisation ska ha ägandeskap av antidopingarbetet. Antidoping Sverige, Riksidrottsförbundet och övriga relevanta målgrupper behöver ha ett nära samarbete och engagemang i frågan.

  • Att i Sverige se över möjligheterna för att upprätta ett juridiskt stöd för idrottsutövare som anmäls för dopingförseelser. Exempel finns från andra länder, som det går att ta lärdom av.

  • Antidoping Sverige och Riksidrottsförbundet uppmuntras att konsultera varandra när det kommer till att på ett effektivt sätt se över och bedöma om specialidrottsförbunden efterlever Världsantidopingkoden, i syfte att minska risken för att något specialidrottsförbund skulle misslyckas att göra det. 

  • Att Antidoping Sverige ser över sin redan breda utbildningspalett för att erbjuda utbildningsmaterial för bland annat föräldrar, idrottare med funktionsnedsättning och speciella behov.

Läs hela rapporten här


Sveriges rapport, tillsammans med Irlands, Portugals och Spaniens, presenterades på ett möte i Europarådet i Strasbourg i maj.