Bild Strategiplanen

Ny strategiplan för antidopingverksamheten

Den nya strategiplanen för 2023-2026 innehåller en ny vision, verksamhetsmål och strategiska områden som organisationen kommer prioritera extra under de kommande tre åren. Den antogs på ett styrelsemöte i januari och Antidoping Sveriges nya vision är en "Dopingfri idrott och hälsosam träning - för alla". 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

En bra grund och riktning för verksamhetens framtida arbete togs fram av styrelsen tillsammans med kansliet under hösten 2022.

Vision och verksamhetsmål 

Antidoping Sveriges vision är en dopingfri idrott och hälsosam träning – för alla.

De övergripande målen:

  • Leda, samordna och utveckla antidopingarbetet.
  • Skydda idrottares prestationer och tävlan på lika villkor.
  • Främja en sund träningskultur.
Om den strategiska planen

I vår strategi uppmärksammas behovet av ett utökat uppdrag för att effektivisera antidopingarbetet. Doping i samhället är ett stort problem som riskerar att spilla över på idrotten.

Vi behöver också fortsätta arbetet med och uppmärksamma den i Sverige oreglerade kosttillskottsmarknaden där det saluförs både dopingklassade och hälsovådliga produkter. Det finns kopplingar mellan en viss typ av kosttillskott och dopingpreparat.

Vi vill säkerställa att idrottsrörelsen får nödvändig utbildning. Ingen doping ska ske på grund av okunskap. Vi vill fortsatt öka kunskapen hos våra målgrupper, påverka beslutsfattare och mobilisera antidopingarbetet inom idrotten och i hela samhället.

Genom koordinering och strategiskt samarbete med andra organisationer och myndigheter ska Antidoping Sverige bidra till att effektivisera det nationella antidopingarbetet, såväl i samhället som inom idrottsrörelsen, och verka mot spridning och bruk av dopingmedel. Genom det egna
arbetet, internationellt agerande och samverkan ska vi påverka och stödja utvecklingen av internationellt harmoniserade antidopingprogram. 

Läs hela Antidoping Sveriges strategiplan

Antidoping Sveriges uppdrag

Styrelsen i Antidoping Sverige