Höjt anslag för idrottens antidopingarbete

I regleringsbrevet från regeringen som skickades den 22 december framgår att anslaget till antidopingarbetet inom idrotten har höjts för nästa år. Anslaget är på 48 miljoner kronor, vilket är fem miljoner mer än för 2022.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Ordförande i Antidoping Sveriges styrelse, Mirja Högström, är nöjd med att regeringen höjer anslaget och prioriterar antidopingarbete.

- Anslaget för 2023 skapar bra förutsättningar för oss att fortsätta att driva och utveckla arbetet för en ren och rättvis idrott, säger Mirja Högström.

Genom det ökade anslaget vill regeringen att arbetet mot dopning utvecklas även i de miljöer utanför idrottsföreningar där idrottare befinner sig, till exempel i skolor och på gym. Även ökade krav från världsantidopingbyrån WADA medför behov av ytterligare medel och var också en av anledningarna till höjningen.

Enligt Christine Helle, VD i Antidoping Sverige, hade kansliet förhoppningar om en anslagshöjning och i verksamhetsplanen för 2023 finns en rad nya insatser och projekt, som kommer att stärka antidopingarbetet inom svensk idrott.

- Vi är väldigt nöjda och ser fram emot att ta oss an arbetet i 2023, säger Christine Helle.

Pressmeddelandet från Socialdepartementet den 22 december 2022 

Läs mer om Antidoping Sveriges verksamhet