Vågskål

Ett dopingärende - så här går det till

Om en idrottsutövares analyserade dopingprov visar positivt för en förbjuden substans får idrottsutövaren en underrättelse och Antidoping Sverige startar en utredning. Vidare tar man reda på om det finns en giltig medicinsk dispens. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Det finns elva olika dopingförseelser enligt Idrottens Antidopingreglemente. Den som begår en dopingförseelse riskerar allt ifrån en tillrättavisning upp till livstids avstängning från all form av organiserad verksamhet inom idrottsrörelsen.

Och det är inte bara idrottsutövare som kan bryta mot dopingreglerna och bli bestraffade för doping. Även exempelvis en förening eller en tränare lyder under dopingreglerna och kan också bryta mot dem och bli bestraffade.

I resultathanteringsprocessen finns ett antal olika delar, som illustrationen nedan visar. 

På följande två sidor kan man läsa mer om: 

Ett dopingärendes gång

Dopingförseelser