Internationella Konferensen 2406 Toppbild

Antidoping Sveriges VD Christine Helle hälsar deltagarna välkomna under konferensens första dag.

En lyckad konferens om doping och folkhälsa

Under två dagar i juni samlade "International Conference on Doping and Public Health" 140 deltagare från olika delar av världen, som på ett eller annat sätt berörs och arbetar med förebyggande antidopingarbete. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Konferensen samarrangerades av Antidoping Sverige tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem (STAD, 100% Ren Hårdträning). Syftet med konferensen var att samla experter, forskare och beslutsfattare för att diskutera och uppmärksamma problemen med doping inom samhället. 

Deltagarna fick lyssna till 25 olika föreläsare och experter inom antidopingområdet, som presenterade och diskuterade aktuella frågor och utmaningar kring bland annat samhällsdoping och dess påverkan på folkhälsan. Moderator var sportjournalisten Jonas Karlsson. 

Sammandrag från programmet:

  • Lagstiftning - doping i samhället
  • Prevalens - doping i samhället
  • Medicinska och sociala konsekvenser av doping
  • Vård och rådgivning
  • Preventionsarbete på gym
  • Polisens och tullens roll och arbete
  • Kosttillskott och SARMs

Återkopplingen (via enkät) från deltagare var mycket positiv. Alla de som svarat, dvs 100 procent, ansåg att konferensen var meningsfull för dem. Nästa nordiska land att arrangera denna återkommande konferens är Finland, 2025.