Toppbild Dopinglistan Swe 2024

Dopinglistan 2024 på svenska

Dopinglistan, som gäller idrottare världen över, finns nu översatt till svenska och börjar gälla från och med 1 januari 2024. Den största nyheten är att substansen tramadol blir förbjuden inom tävling. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Det finns även en svensk översättning av "Bevakningsprogram 2024", listan över substanser som WADA övervakar för att kunna upptäcka möjligt missbruk inom idrotten. "WADA:s sammanfattning av förändringar i Dopinglistan" finns också den att läsa på svenska.  

Dopinglistan 2024 på svenska

Bevakningsprogram 2024 på svenska

WADA:s sammanfattning av förändringar i Dopinglistan 2024.

Tramadol förbjudet på tävling

Substansen Tramadol, som redan är förbjuden inom cykelsporten, förbjuds inom tävling från och med 1 januari 2024, då studier visat att den har en potentiell prestationshöjande effekt.

Tramadol är ett läkemedel som främst används för behandling av kortvariga kraftigare smärttillstånd. WADA har tagit fram utsöndringsperioden för tramadol, vilket underlättar för idrottsutövare och dess läkare att veta om det finns en risk att läkemedlet fortfarande är detekterbart vid start av tävlingsperiod. 


Bild: Shutterstock

Utsöndringsperioden* för tramadol baseras på läkemedlets vedertagna maxdoser och är satt till 24 timmar från senast administrerade dos.

*Utsöndringsperioden startar från  tiden för sista administreringen av läkemedlet till tidpunkten för start av en Tävlingsperiod (t.ex. 23.59 dagen innan tävlingen som utövaren ska delta i, om inte en annan period i förväg godkänts av WADA för en given idrott). Detta för att möjliggöra utsöndringen av tramadol till under rapporteringsvärdena. 

Läs mer om Dopinglistan här.