BA97406

År 2023 i siffror - årsberättelsen klar

Sammanställningen av verksamhetsåret 2023 är klar och det är en gedigen läsning med intressanta siffror som presenteras. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Etableringen av Antidoping Sverige som ny organisation slutfördes under 2022. Därför var 2023 ett år då det var dags att ta ett helhetsgrepp med att stärka och utveckla organisationens verksamhet för att möta nya utmaningar inom antidopingarbetet både i Sverige och globalt. Ett viktigt strategiskt mål för Antidoping Sverige är att delta internationellt i syfte att påverka antidopingarbetet, något som finns att läsa om i berättelsen.

Året i siffror

178 - dopingkontrollanter varit verksamma

4 202 - dopingprov har lämnats

142 - medicinska dispenser har beviljats av Dispenskommittén

18 - idrottsutövare har blivit bestraffade för dopingförseelser

112 - föreläsningar har gjorts runt om i landet

561 - idrottsföreningar genomförde utbildningskonceptet Vaccinera klubben (Rekord!)

5 555 - personer gjorde e-utbildningen Ren vinnare

Sökhunden Molly var iväg på 96 sökhundsuppdrag.

Läs mer om statistik, ekonomisk redovisning, internationell samverkan, forskning och utveckling och mycket annat i Antidoping Sveriges Verksamhetsberättelse 2023.