Läkemedelssök

Med hjälp av Läkemedelssök kan du enkelt ta reda på ett läkemedels dopingklassning. Observera att sökfunktionen endast innehåller läkemedel för humant bruk som är registrerade i Sverige. Det går inte att söka på kosttillskott.

Läkemedelssök baseras på WADA:s dopinglista, vilken listar alla förbjudna substanser och metoder inom idrotten. Den kan du läsa mer om här: Dopinglistan

WADA:s dopinglista är den officiella versionen och har alltid företräde framför den svenska versionen av dopinglistan samt Läkemedelssök.

Namn Styrka Substanser Dosering Länk
Generella råd

Antidoping Sverige har sammanställt vad du som idrottsutövare behöver tänka på när det kommer till att kontrollera och använda läkemedel, för att minska risken för att oavsiktligt lämna ett positivt dopingprov. 

Förbud inom tävling

Förenklat kan ett läkemedel förbjudas enligt 3 olika kategorier:

  • Alltid förbjudet
  • Förbjudet inom tävling
  • Förbjudet inom vissa idrotter

Det är av stor vikt att du känner till och förstår definitionen för ”inom tävling” för din idrott. Generellt gäller att starten för tidsperioden är från klockan 23.59 dagen före tävling, vilken du är anmäld till att delta i, till och med slutet på tävlingen och provtagningsproceduren med anknytning till tävlingen.

Här är det viktigt att komma ihåg att ett läkemedel, som enbart är förbjuden inom tävling, kan finnas kvar i kroppen lång tid efter uppehåll eller avslutande av behandling. Ett eventuellt behandlingsstopp måste alltså göras i god tid innan tävling för att läkemedlet ska hinna lämna kroppen.

Receptbelagda eller receptfria läkemedel

Som idrottsutövare är det viktigt att du kontrollerar om ditt läkemedel är dopingklassat, oavsett om du köpt det receptfritt eller med recept. Detta är nödvändigt eftersom du som idrottsutövare har ”strikt ansvar” om du skulle lämna ett positivt dopingprov, vilket innebär att ansvaret för vad som finns i din kropp helt ligger på dig.

Dopingklassade metoder

Det är inte bara substanser som kan vara dopingklassade utan även metoder. I relation till läkemedelsbehandling är det ofta när läkemedel ges som infusion eller injektion direkt in i blodet. Det är förbjudet med infusioner/injektioner på volymer över 100 ml under en 12 timmars period, förutom de som givits som vedertagen behandling på sjukhus, i samband kirurgiska processer eller kliniska diagnostiska undersökningar.

Dos och administrationssätt

Vissa läkemedel kan vara förbjudna upp till specifika doser eller enbart för vissa administrationssätt. Ett bra exempel på det är vissa astmaläkemedel, som är tillåtna upp till en maxdos under en bestämd tidsperiod. Administrationssätt innebär hur man använder ett läkemedel, det kan vara till exempel via munnen, direkt in i blodet, i ögat eller på huden. Vissa läkemedel är förbjudna baserat på hur de används och detta är bra att vara uppmärksam när man kollar i Dopinglistan eller använder Läkemedelssök.

Läkemedel utomlands

Behöver du köpa läkemedel när du befinner dig i ett annat land måste du vara uppmärksam på att det kan innehålla andra substanser, även om förpackningen och märket är detsamma som i Sverige. Det kan även skilja sig åt mellan länder och framför allt världsdelar, vilka läkemedel som är godkända och tillåtna att sälja utan recept. Därför ska man alltid vara extra försiktig när man köper läkemedel utomlands och noggrant kontrollera innehållsförteckningen, eller kontakta oss, innan man använder sig av läkemedlet.

Här finns länkar till sökfunktioner utomlands som respektive organisation ansvarar för:

Norge

Danmark

Finland

Tyskland

GlobalDro - USA, UK, Japan, Australien m.fl.